Regisztráció és bejelentkezés

Láthatatlan világítás - A Larix Studio és Köllő Miklós építészetének kritikai elemzése

Idén nyáron lehetőségem nyílt nagyszüleim és gyerekkorom városában, Csíkszeredán végeznem a kötelező szakmai gyakorlat elvégzését, egy helyi építészirodában. Két hét alatt megelevenedett Székelyföld világa, sok olyan régi/aktuális probléma tárult fel rétegeiben előttem, melyekről bár mindig is tudtam, sosem foglalkoztattak túlságosan, és melyek mélyen beleszövődtek a régió társadalmi és kulturális szöveteibe, ezáltal pedig a fizikai környezetébe is.

Ennek ellenére az volt a lelkesítő tapasztalatom, hogy erős progresszivitás hatja át a legtöbb szellemi műhelyt, így a Larix Studio-t is. Ez az előremutató gondolkodás azonban nagyon sok esetben láthatatlan marad. Székelyföld jövőbe vetett hite ugyanis a múltban vetett hiten alapul. Azon, hogy a hagyomány nem egy merev, múltbeli hagyaték, hanem egy folyamatosan megújítható, a jelenbe, jövőbe szervesen beépíthető lehetőség. (Ahogy Köllő Miklós hivatkozik rá könyvében: „Számomra a hagyomány nem az a követendő út, amelyen a nagyapám járt, hanem az az irány, amerre ma elindulna.”) A helyi felfogás szerint a múlt nem áll szemben a jövővel, a kettő szinergiája teremthet egy élhető jelent.

Szerintem ez a gondolkodás mégsem helyhez kötött és univerzális tapasztalatként, mintaként szolgálhat. A Larix Studio bátran felhasználja egy hely múltjának hagyományos építészeti megoldásait, a tömegalakítástól kezdve az anyaghasználatig. Tehát megőriz egy identitást. De nem akar vakon újrateremteni, felismeri a megváltozott követelményeket és azokat szem előtt tartva megújítja azt. Ezáltal pedig megerősíti az egyébként halkuló, elmúló építészeti karakterét egy különleges adottságokkal rendelkező vidéknek. A Larix Studio munkássága egy láthatatlan világítás. Egy olyan szemléletmódot képvisel, mely irányt mutat a közösségnek, egyes munkái azonban észrevétlenül simulnak bele a székely tájba és településképbe egyaránt.

A munka során felhasznált főbb források:

Köllő Miklós: Mesélem a házam (Honline Media Kft. 2018)

Haza a mélyben: kortárs öko-regionalista építészet Romániában

https://www.youtube.com/watch?v=EkmYuiQA0KY

Romániai Építészeti Biennále kiállítási anyagai

(Köllő Miklós által a rendelkezésemre bocsájtva 2021. 09. 02-án WeTransferen keresztül)

Személyes beszélgetés a Larix Studio irodájában Köllő Miklóssal 2021. 08. 24-én

szerző

  • Mánya Kristóf
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék