Regisztráció és bejelentkezés

Gyerekház mint új középülettípus

A gyermekvédelem a 19-20. század környékén vált a társadalomban fontos témává. Az 1980-as évekig a gyermekeket úgy próbálták védeni, hogy problémás esetekben szinte azonnal kiemelték őket családjukból, mely lélektani fejlődésüket tekintve kedvezőtlen. A 20. század utolsó évtizedeiben azonban a család - mint legbiztonságosabb nevelkedési közeg – védelme és segítése előtérbe került. A Nagy Britanniából induló Sure Start („Biztos Kezdet”) program 2003-ban lett adaptálva Magyarországra. Célja a korai fejlesztésekkel történő küzdelem a későbbi lemaradások ellen, résztvevői 0-3 éves korú gyerekek és szüleik. A kisgyermekkorban ez az időszak kiemelten fontos, hogy jövőjüket megalapozzák. Megelőzhetők fejlődési, tanulási problémák kialakulásai, így csökkentve a későbbi lemorzsolódást. A program keretein belül létesültek a gyerekházak, melyeknek a középületek között máig tisztázatlan a pontos jelentése és igénye.

Dolgozatom kiindulópontja a monori tabán, ahol a Máltai Szeretetszolgálat 2004-ben kezdte meg Jelenlét Programját. Kezdetben olyan krízishelyzettel kellett szembenézniük, mint a magas munkanélküliség vagy az éhezés. Mára ezek javultak, azonban a telepre születő gyermekek sorsának felkarolása még mindig nagy feladat. 2011-ben nyílt meg a monori gyerekház, mely működéséhez az elmúlt tíz évből különféle területeken érzékelhető sikerek köthetők.

Egyik célom bemutatni a Biztos Kezdet programok keretein belül létrejött gyerekházak működését, problémáit, társadalmi szerepét és hatásait. Másrészről szeretném a gyerekházakat építészeti értelemben feltérképezni, általános igényeik megfogalmazhatóságát vizsgálni. Ha léteznek ilyenek, és ezek összegyűjtésre kerülnek, akkor a szegénységben lévő települések fejlesztése során olyan építészeti eszközök lennének alkalmazhatók, melyek által a segítségnyújtás még hatékonyabb lehetne. Ennek kapcsán szeretném megvizsgálni a gyerekházakhoz kapcsolódó térhasználati szokásokat, térbeli igényeket, körbejárva azt a kérdést, hogy mit kell építészetileg nyújtania egy ilyen épületnek, ahhoz, hogy kialakítása is szolgálni tudja a program céljait.

Irodalomjegyzék:

KISS Dávid: Cigánytelep nyolctól négyig, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2011

FEHÉR Angéla, MAROZSÁN Csilla, PATTERMANN Kinga: Jelenlét – módszertanmesék a telepi munkáról, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2011

Biztos Kezdet Kötetek I-II., Budapest, 2011

BÁNYAI Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja, Esély, 2003/5

csatolmány

szerző

  • Kulcsár Eszter
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kemes Balázs
    egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék