Regisztráció és bejelentkezés

Szocialista modern építészet Józsa Mária munkásságán keresztül – az Adyváros Városközpont épületegyüttese

A magyar építészet 1960-80 közötti éveiben olyan építészeti örökség jött létre, amelyet sokszor tévesen nem tekintenek valódi értéknek, a korszak általános negatív megítélése erősen torzítja még a kiemelkedő épületek értékelését is. Szemtanúi vagyunk annak a folyamatnak, ahogy a korszak épületei megsemmisülnek, az idő martalékává válnak vagy felsőbb döntés áldozatai lesznek téves értékítélet miatt. Dolgozatomban a szocializmus időszaka alatt épült alkotásokkal foglalkozom Győr városára fókuszálva.

Az Adyvárosban épült Városközpont gyermekkorom egyik meghatározó helyszíne volt, a gyermekkönyvtár falain belül sokszor megfordultam. Úgy gondolom a komplexum a győri szocialista modern építészetben is fontos szerepet tölt be, és az alkotás mögött rejlő gondolatiság, az építész személye kezdett el foglalkoztatni. Ebből adódóan a tanulmányom első részében a mögöttes tartalmat felfejtve, Józsa Mária munkásságát veszem górcső alá. A Győritervnél megszülető munkáitól elindulva veszem végig megépült terveit, illetve tervpályázatok tükrében is értékelem tevékenységét. Ezt követően kiemelten a Adyváros Városközpont épületét elemzem múltbeli és jelenlegi kontextusában. Megvizsgálom a városszövetben betöltött szerepét, értelmezem környezetét és aktuális működését. Emellett az együttesre nézve jövőbeli stratégiákat, revitalizációs lehetőségeket térképezek fel. Ehhez kapcsolódva más, hasonló funkciójú épületek megújításának tervét használom összehasonlítási alapként az épületegyüttes lehetséges jövőképeihez. Célom a Városközpontban rejlő értékeket felmutatni, és azok megmentésére a jelenbéli hasznosítás különböző módszereit bemutatni.

Főbb források:

Fehérvári, Z., Hajdú, V., Prakfalvi, E. (2006). Modern ​és szocreál – Építészet és tervezés Magyarországon. Budapest: Magyar Építészeti Múzeum.

Kerékgyártó Béla PhD, Szabó Levente DLA (2016/17). Építészet és idő. Budapest: BME Építőművészeti Doktori Iskola.

Hartmann Gergely: Városközpont (Adyváros, Dél-Nádorváros). Modern Győr, 2015.

https://moderngyor.com/2015/01/17/adyvaros-varoskozpont/

Fodróczy József: Helyi és régió - Telefonközpont Győr, Magyar Építőművészet, 43. évf., 1-2. sz., p. 48-49.

Józsa Mária, Magyar Építőművészet, 26. évf., 6. sz., p. 18.

szerző

  • Gill Blanka
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Kronavetter Péter
    egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék