Regisztráció és bejelentkezés

Emlékeink Terei

„Az építészetnek az a feladata, hogy „azt láttassa meg velünk, ahogyan a világ megérint minket.” Fogalmaz Juhani Pallasmaa A bőr szemei című könyvében, melyben az építészet és az öt érzék viszonyát vizsgálja. Ahogyan az építészet, a „világ érintése” is az érzékelés több dimenzióját érinti. Használható-e a film, mint vizuális műfaj ennek a komplex kapcsolatnak a hiteles megjelenítésére? Tervünkkel a film, az építészet és az emlékezet hármas kapcsolatát elemezve a Gödöllői Szentháromság-templom kísérleti feldolgozásával igyekszünk választ találni a kérdésre.

Az építészet segít a tér és az idő dialektikájában eligazodni, úgy, hogy mind az öt érzékünkre hat; a tér- és valóságérzetünk a látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés harmóniájából áll. Kapcsolatuk sokszínű és állandóan változó, de nem mindig egyenrangú: a látásközpontúság az élet minden területén egyre dominánsabban jelenik meg, beleértve az építészetet is.

Az emlékezés azonban nem okulárcentrikus, hanem szubjektív, benyomás-alapú; a memóriában fókuszpontok, hiányok jelennek meg, melyeket az öt érzék és érzelmi reakciók együttese okoz. Az emlékezet problematikája: idővel torzul és nehéz rögzíteni, megragadni.

A film, mint vizuális műfaj egy új megoldást jelenthet erre a problémára: a látás kiemelt szerepe lehetőséget teremthet a másik négy érzék vizuális leképezésére. A film látványvilágában szerepet kaphat a többi érzék, így az pontosabb leképezése lehet az emlékeinknek.

Tervünkben a Nagy Tamás által tervezett Gödöllői Szentháromság-templom épületén mutatjuk be a valóság és a róla alkotott emlékek közötti viszonyt. Modern szakrális épületként olyan központi témákat feszeget, mint az, emlékezet, transzcendencia; emellett azonban kialakításában is izgalmas terepe az érzékelés kapcsolatainak. A ritmusos, letisztult formák és terek amellett, hogy önmagukban bemutathatják az objektív és szubjektív térélmény különbségeit, szinesztéziai elemeket is tartalmaznak. Projektünkben megvizsgáljuk, különböző emberek miként írják, rajzolják le emlékezetből a korábban bejárt tereket. Az így megfigyelt fókuszpontokat és lehetséges eltéréseket rögzítjük és hangsúlyozzuk az emlékekben betöltött szerepük szerint, az így kialakuló formákat megmodellezve kontrasztba állítjuk megfigyelés alapján pontosan leképezett terekkel. Anyagkísérletek által flexibilis, változó makett adja a film díszletét és központi elemét, ezáltal lehetőség nyílik a valós és a felidézett tér közötti torzulás animálására.

Források:

Siegfried Giedion: Space, Time and Architecure: The Growth of a New Tradition. 5th ed. Cambridge, Harvard University Press, 2008

Juhani Pallasmaa: A Bőr Szemei, Budapest, Typotex, 2018

csatolmány

szerző

  • Wentzel Panna Sára
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Fejérdy Péter
    egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék