Regisztráció és bejelentkezés

Micélium architektúra

„Az új szárazföldi ökoszisztémákat mind a mai napig gombák alapítják.” Írja Merlin Sheldrake.

Ez a mondat magába foglalja a kutatás által érintett témaköröket: mind a gombák szerteágazó életét és működésük még nem teljesen ismert mélységeit, mind pedig materiális hasznosításukban rejlő lehetőségeket.

A gombák neuro-architektúrájába nem látunk bele – más természeti lények, különböző „idegrendszeren” alapszik organizmusuk, mintha egy másik dimenzióban létezne az őket felépítő rendszer - amely dimenzióval mi nem vagyunk kapcsolatban. Egyelőre.

Azonban háttérrendszerüket még ha nem is látjuk át, az már világossá vált, hogy élelmiszeripari felhasználásukon kívül sokrétűen lehet hasznosítani őket – kiemelten építészeti területeken is.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a fenntartható anyagok vizsgálatára és az azokkal való kísérletezésre. Ennek a kutatási iránynak egyik ága a gombákra, és az ő segítségükkel előállítható anyagokra fókuszál – azaz a micélium biokompozitokra. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy valós alapja van a kompozitok széles körű alkalmazásának különböző ipari területeken, ezen belül építőipari felhasználása is fényes jövőt sejtet (hő-hangszigetelés, térmodell, tömítés, burkolat...), amennyiben a jelenlegi kutatások és fejlesztések, amelyek középpontjában az anyagminőségek és fizikai jellemzők javítása áll, nem vesztenek lendületükből.

A kutatás a gombák, mint rendszer, mélyebb megismerésétől indul, jelenlegi kutatások vizsgálatával majd az anyaggal való konkrét kísérletezéssel (élőközegek és kompozit anyagtársítások által kialakuló különböző fizikai, vegyi tulajdonságok) fejti fel a jövő lehetőségeit. Célja a kompozitok létjogosultságának bizonyítása, valamint felhasználásának népszerűsítése – amelyeket a kísérletek várt eredményeképp megvalósuló, kedvező anyagtulajdonság-kombinációk biztosíthatják.

Források:

Merlin Sheldrake: Az élet szövedéke

Sustainable Mycelium-Bound Biocomposites: Design Strategies, Materials Properties, and Emerging Applications / Joseph Kinyanjui Muiruri, Jayven Chee Chuan Yeo, Qiang Zhu, Enyi Ye, Xian Jun Loh, and Zibiao Li

Tangled Tales of Mycelium and Architecture: Learning From Failure / Janet McGawl, Alex Andrianopoulos and Alessandro Liuti

Physico-Mechanical and Thermodynamic Properties of Mycelium-Based Biocomposites: A Review / Carolina Girometta, Anna Maria Picco, Rebecca Michela Baiguera,Daniele Dondi

csatolmány

szerző

  • Tóth-Könczey Péter
    Tervező-építészmérnök MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Klobusovszki Péter
    egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék