Regisztráció és bejelentkezés

Perspektív vetítés és geometriai épületrekonstrukció

Perspektív vetítés és geometriai épületrekonstrukció

A dolgozat fő témája az építészeti gyakorlatban gyakori problémaként megjelenő rekonstrukciós feladat, mely egy épület meglévő alkalmi fotója alapján és az ábrázolt tér egyes geometriai összefüggésein keresztül feltárja a tér más méret összefüggéseit, kifejezetten magassági adatait. Dolgozatom célja ezen belül egy perspektív alapokon nyugvó eljárás kidolgozása, mely a képen kívül a tér alaprajzi méreteit ,valamint a vetítési alapadatokat használja.

A szerkesztések nem csak az építészeti gyakorlatban sűrűbben használt álló, hanem az általánosított dűlt képsíkú perspektíva eseteit is elemzik; utóbbit például a 3 koordinátairány vizsgálatával (melynél az iránypontok még a végesben a képsíkon vannak), vagy ennek egyes elfajult eseteivel.

A dolgozat szerves része még, a feladat teljesítéséhez szükséges az ábrázológeometria alapstúdiumain tanultakon kívül, a centrális projekció összefüggéseinek és belső törvényszerűségeinek szisztematikus rendezése, valamint ezeken keresztül általánosítása, kiterjesztése: pontok, egyenesek és síkok ábrázolási lehetőségei, valamint ezek kapcsolatai (döfés, metszés, távolság)

A fenti eljárások eszköztárát kizárólag a konstruktív - azaz szerkesztő - geometria módszerei, valamint a gyakorlati esetek és esettanulmányok adják; gondolva itt romos, ma már nem álló épületekről készült képek vizsgálatára, esetleg makettfotók tanulmányozására.

Az dolgozat várható eredménye, hogy az esetek vizsgálatának tanulságaival a későbbiekben a számítógépes perspektív rekonstrukcióval foglalkozó programokban az ábrázolás és a rekonstrukció kiegészitői lehetnek, mind a tovább szerkesztésben, mind az adatok kinyerésében, és azok valódi méretekkel történő összehasonlításában egyes geometriai összefüggések ismeretében.

csatolmány

szerző

  • Ther Péter Pál
    építészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Szoboszlai Mihály
    egyetemi docens, tanszékvezető, Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

helyezés

Magyar Építőipar / ÉTE Jutalom