Regisztráció és bejelentkezés

Akció - reakció

A célom egy olyan alkotás létrehozása, ami intenzív érzelmi reakciót vált ki, elgondolkodtat, más felfogásra ösztönöz.

Sokszor szeretnénk kitörni a keretekből, megszabadulni a minket megkötő, néha megfojtó rendszerektől. Szabadon értelmezni, szabadon alkotni. A munkám motivációja, hogy ezt a felszabadulást, az érzelmek kötetlen kivetülését jelenítsem meg egy alkotásban, és magában az alkotás folyamatában. Mindez elrugaszkodik a megszokottól, a minket korlátok közé kényszerítő dolgoktól, úgy mint az egyenes, a vonal, illetve az építészetben jelen lévő mértani formák összessége. Amint lecsupaszítjuk őket, és visszamegyünk a kezdetekhez, ahol „csak” az érzések és az intuíció működik, tapasztalhatjuk, hogy a korlátok megszűnnek.

Kutatásom egy reakció a két évvel ezelőtti, “Ellentétek összhangja” című TDK munkámra, annak ellenpontozása, az abban jelen lévő szabályrendszerek átértelmezése, a konkrétumok elhagyása. Ahogy előző munkámban is, itt is hangsúlyt fektetek a különböző, nem megszokott nézőpontok alkalmazására. Most magán az alkotáson keresztül láthatjuk annak születését, folyamatát, amelyet a festővászonként funkcionáló átlátszó fólia tesz lehetővé úgy, hogy annak egyik oldalán a befogadó másik oldalán pedig az alkotó áll. A részletek, a bennük rejlő lenyomatok, az erősebb indulatosabb húzások, gesztusok és a finom, leheletnyi elkenések is egyaránt megjelennek a felületen. A festék tulajdonságára reagáló mozdulatokkal én is a kép részévé válok fizikálisan, és érzelmi síkon is. A kompozíció részét képezem, mivel a mozgásom milyensége és a festék matériák viselkedése együttesen befolyásolják a foltok változását.

A munkám lényegében teljesen érzelem vezérelt, független, kötetlen, szabad, egyszeri és megismételhetetlen, ugyanakkor mindez valamelyest a tudat által is vezérelt, egyfajta irányított reakció az individuumra.

csatolmány

szerző

  • Bobkó Lilla Réka
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

III. helyezett