Regisztráció és bejelentkezés

Újra lenni

ÚJRA LENNI

,,S a semmiség előtt még újra lenni”

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső gondolatai jól tükrözik a helyi pajtasorok jelenlegi helyzetét. A korábban a térségre jellemző hosszházas beépítés záróelemei voltak a keresztirányú gazdasági épületek. Ez az elrendezés jellegzetes karaktert adott a telkeknek, mára viszont a pajták elvesztették funkciójukat. Emellett az idő is az épületek megmaradása ellen dolgozik. A helyiek helyes felismerése, hogy egy ilyen városépítészeti jelentőséggel bíró épületcsoport fontos kérdés a település identitása és karaktere szempontjából. Ezért számunkra is ezen épületek újragondolása került a középpontba.

Korábban ezen épületek szerepe meghatározó volt a helyiek életében, a betakarított gabonát itt tárolták, amikor erre gépek még nem álltak rendelkezésre, szélesebb körben a cséplés folyamata is itt történt. A technika előretörésével és ezzel párhuzamosan a helyi közösségek szétesésével, az egymásra utaltság megszűnésével a pajták szerepe is csökkent a vidék életében. Mára ez a szerep teljesen megszűnt. A funkcióvesztés ellenére a városépítészeti jelentőségük nem megkérdőjelezhető. A város két gócpontja az árpád kori romok mellett álló plébániatemplom és a ciszterci apátság közötti tengelyen is jelentős számban találhatók ilyen pajták, pajtasorok. Az általunk választott tervezési helyszín is ennek az axisnak az egyik végénél, a plébániatemplom szomszédságában van.

Célunk olyan új lehetőségek kinyitása, melyekkel a pajták újrahasznosítása mellett jelentős közösségi terekkel bővülne a város élete. A pajták átépítését a helyiek segítségével, közösségi építésben képzeljük el. E folyamat mentén az új épület nem csak fizikailag egészítené ki, helyettesítené a múltbéli pajtákat, de a közösséget is képes lehet újra formálni. Ezt a beavatkozást a helyi karakter tiszteletben tartása mellett kortárs módon szeretnénk megvalósítani, szem előtt tartva a helyi anyagok és a jellemző szerkezetek használatának fontosságát.

csatolmány

szerzők

 • Ungvárszki Szabolcs Levente
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Tóth Bence
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Szabó Dávid
  adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Szécsi Zoltán
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést