Regisztráció és bejelentkezés

Pajta vol.2

Egy település történeti részeire mindig enyhe romantikával és nosztalgiával gondolunk. Azonban ritkán alkotják ezen területek meghatározó részét pajták, és még ritkábban adnak ezek az egykor kiszolgáló funkciót ellátó épületek karaktert egy városrésznek. Mégis az ilyen különleges helyzetek rejtik magukban a legtöbb potenciált. Zirc unikális ebből a szempontból, hiszen a város struktúrájának alapvető formai sajátossága a magántelkek hátuljában húzódó harántirányú pajták. A beépítés jellegéből adódóan mégis rejtve maradnak, de jelenkori újrahasznosításuk a körülményes megközelítés és a méltó funkció megtalálása miatt is nehézségekbe ütközik. A meglévő adottságok újraértelmezése, új viszonyok teremtése feloldhatja a problémákat. A puritán építészeti eszközök, valamint a tájból származó atmoszféra kivételes értékek, melyeket az építészeti elemek megóvásával és tiszta gesztusok alkalmazásával érdemes hangsúlyozni.

Irodalomjegyzék:

ZOMBOR Gábor: Elegendő építészet, DLA értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem . Építőművészeti Doktori Iskola. Budapest 2014

GYULOVICS István: Pajta, DLA értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem . Építőművészeti Doktori Iskola. Budapest 2014

Előképek:

https://divisare.com/projects/300828-3-1-architekti-jacer-horse-stable-refurbishment

https://divisare.com/projects/409956-laura-alvarez-architecture-villa-slow

Fotó:

fortepan.hu

csatolmány

szerzők

 • Balog Ákos
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kas Tünde
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Tábori Regina
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Vasáros Zsolt
  tanszékvezető egyetemi tanár, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Fábián Gábor
  adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék