Regisztráció és bejelentkezés

Fenntartható hagyományok

„Egyiptom a Nílus ajándéka” mondta a görög Hérodotosz, mivel Egyiptom nagyobb része sivatagos terület, csak a Nílus-deltája és a folyam árterülete lakható. Ebből az a fenntarthatatlan állapot következik, hogy az ország lakosságának 90 százaléka az összterület 5 százalékán él.

A 2022-es TDK kutatási problémájának fő elemei a drasztikusan növekvő népességszámból következnek. A hagyományos termelési módszerekhez szükséges víz mennyiség már nem áll rendelkezésre, az alkalmazott archaikus termelési módszerekkel nem tudják a növekvő népességet ellátni. A lakhatás igénye miatt épülő házak további területeket vesznek el a megművelhető földterületből.

A hagyományos egyiptomi településszerkezeteket vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a falvak kompaktságukat, szűk utcáikat a hely szűkösségének köszönhetik, mivel a folyó és a sivatag közötti keskeny termékeny területen lévő dombokra építkeztek az árvizek elől. Ez a fajta beépítés több szempontból is előnyös, mivel így a házak képesek egymást árnyékolni és védeni a homokkal szemben. A falut egy körút szegélyezi, amely árvíz ideje alatt vízben van és védi a házakat az áradástól. Innen, és a falu középpontjából, a domb tetejéről, ahol a mecset található indulnak a szűk utak, amelyek egy része zsákutcaként végződik és nem igazán találkozik. Ezektől a falvaktól nem állt messze a vertikalitás, mivel csak felfelé voltak képesek terjeszkedni.

A célunk egy olyan mintaház tervezése egy a Nílus partján kialakítandó fiktív jövőbeli településen, mely képes megtermelni a lakók számára szükséges táplálékot, mindezt önerőből és fenntartható módon, helyi munkaerőt és anyagokat felhasználva. Egyiptom területén a vallás és hagyomány szerves része a mindennapi életnek és az épületet alkotó téri kapcsolatoknak is. A tervezés során fontos szempont a tradicionális, földművelő életmódhoz illeszkedő ház megvalósítása. Amely tartalmazza a hagyományos belsőudvaros háztípus funkcionális elrendezését és adaptálja a vernakuláris építészet „bölcsességeit”, hagyományos építészeti megoldásait pl.: szélfogó tornyok, természetes szellőzés, árnyékolás. Ugyanakkor felhasználja és az épületbe integrálja a rendelkezésre álló és megvalósítható modern mezőgazdasági termelés technológiai újításait pl.: aquaponia. Ezek ötvözetéből létrejövő mintaház az alap építőeleme lehetne egy olyan új településtípusnak, amely megoldást nyújt a termő területek elvesztésének problémájára, ugyanakkor lakhatást és megélhetést biztosít a növekvő népességnek.

Fontos kérdést vet fel, hogy az önellátást segítő helyiségek, illetve a technológiát kiszolgáló berendezések hol kerülnek elhelyezésre. Miként tudnak szervesen kapcsolódni a hagyományos funkciójú családi terek egységében? Közvetetten vagy talán közvetlenül csatlakoznak hozzájuk? Mennyire befolyásolja a privát és nem privát terek kapcsolatát? Hogyan tud az épület illeszkedni környezetébe? Hogyan nem lesz tájidegen?

Források:

MAHGOUB Yasser: The Transformation of Rural Settlements and Dwellings in Egypt. ResearchGate, 2016

https://www.researchgate.net/publication/289056132_The_Transformation_of_Rural_Settlements_and_Dwellings_in_Egypt

(utolsó elérés:2022.09.30)

FEISAL Zeinab: Sustainability in architecture between the past and the future. ResearchGate, 2010

https://www.researchgate.net/publication/329887026_Sustainability_in_architecture_between_the_past_and_the_future

(utolsó elérés:2022.09.30)

ReGen Villages.Architizer,

https://architizer.com/projects/regen-villages/

(utolsó elérés:2022.09.30)

csatolmány

szerzők

 • Bednarik Marcell
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Döbrönte Tamás
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Árva József
  Egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék