Regisztráció és bejelentkezés

Ornamentika az építészeti karakteren túl

A mintázatok identitásképző szerepe a szociális építészetben a gyöngyösi Rusz-ház példáján keresztül

Az egyetem Komplex tervezés tárgyának keretein belül kezdtem el foglalkozni az ornamentika jelentőségével. Egy szecessziós stílusú épülettel, a Medgyaszay István által tervezett Rusz-házzal foglalkoztunk/foglalkozunk a Szociális Lakhatási Műhely tematikáin belül. A kutatási és tervezési folyamat során arra jutottam, hogy nem csak a helyszín ideális a szociális lakhatási funkció számára, de az építész munkásságának és az épület történetének behatóbb megismerése inspirációt és végül megoldást nyújtott az érzékeny témából fakadó, felmerülő kérdésekre. Szecessziós építészeink és Medgyaszay által újra felfedezett és újraértelmezett népi formavilág az esztétikán túl a magyar nemzeti identitás és építészeti stílus kérdését feszegette, kutatta. Az ornamentika tárháza és alkalmazása olyan kapcsot jelentett a műemléki épület és az új funkció között, amivel az újonnan tervezett épület illeszkedni tud mind a Rusz-ház stílusához és értékeihez, mind a kortárs építészeti igényekhez, ezzel több, mint egy évszázad különbségeit áthidalva.

A kutatás folyamán célom megismerni az ornamentika kulturális és építészeti jelentőségét, „szemantikáját”, ennek történeti és kortárs használatát; a szecessziót, mind nemzetközi, mind magyar vonatkozásaiban; megérteni Medgyaszay István vasbeton művészetének mélységeit. A funkció tekintetében olyan nemzetközi példákat igyekszem találni, ahol az ornamentika és népművészet jelentős szerepet játszik a társadalmi infrastruktúra fejlesztésében, akár a szociális építészet eszközeként. Elsődleges és főleg másodlagos források alapján dolgozom föl a témát: helyszín és épületbejárások alkalmával igyekszem bővíteni a látókörömet, ornamentikai mintagyűjtések mellett a vonatkozó szakirodalmon keresztül kontextusban értelmezni ezek jelentőségét. Dolgozatomban célom megvizsgálni, hogyan hathat mindez a közvetlen használókra és szűkebb lakókörnyezetre, hogyan kapcsolódik össze az építészeti karakter és az egyéni identitás. Valamint mindezt megismerve egy olyan motívum és végül termékkonszignáció elkészítése, ami alkalmazható lenne a tervezett épület elemeként.

Owen Jones: Ornamentika – Népek, korok díszítőelemei

Ernst Múzeumi Füzetek 2. – Ornamentika és modernizmus

Bagyinszky Marianna: Magyar népművészet

A Bernard Knapp - Monumental Architecture, Identity and Memory

Sara Berahman: Effective Factors in Shaping the Identity of Architecture

Maha Salman: Sustainability and Vernacular Architecture: Rethinking What Identity Is

Mirilla Bonnes: Psychological Theories for Environmental Issues

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába

csatolmány

szerző

  • Faur Csenge
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dankó Zsófia
    egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék