Regisztráció és bejelentkezés

Motívumok Fellenthali Fellner Jakab templomépítészetében

Az ornamentika, vagy éppen annak hiánya az építészetnek kezdetektől fogva szerves része. Az apró részletektől a távolról feltűnő elemekig terjedő motívumkészletek vezetik a szemünket a körülöttünk levő épített felületeken. Egyes korszakok alkotói eltérő hangulat elérésére használják az ornamentális elemeket, de számos motívum változatlan vagy módosított formában felfedezhető több kultúra architektúrájában is.

A 18. században Komárom-Esztergom megye a magyar klasszicizáló barokk építészeti szemléletváltásának egyik fő színtere volt. Fellner Jakabnak köszönhető egy, az addigi magyar hagyományoktól eltérő, francia barokk stílusból merítkező építészeti eszköztár kialakítása. Az építész élete nagy részében Tatán élt és alkotott, ezért a város utcaképeinek kialakításában talán minden más építésznél nagyobb szerepe volt. Ebben a városban felnőve az épített városról alkotott első képemet nagyban befolyásolta Fellner Jakab alkotásainak ornamentikája.

Dolgozatomban Fellenthali Fellner Jakab jellemző motívumkészletét vizsgálom Tatán és Tata környékén megtalálható alkotásain. Motívumaiban megfigyelhető a váltás, amely a barokk burjánzóan gazdag díszítését a klasszicizmus lecsendesültebb felületképzésével köti össze.

Az 18. század magyar építészeti közegének, valamint Fellner Jakab munkásságának áttekintésével kezdem a kutatást. Ezután az építész Tatán belüli templomainak részletesebb elemzése során megismerem Fellner építészeti szemléletmódját, és annak klasszicizáló barokkal való kapcsolódási pontjait. Végül a szerzett ismeretek alapján a Tata környéki különböző jellegű templomok homlokzati motívumai között keresek összefüggéseket, sajátosságokat. A kutatásomat az építészről és Komárom-Esztergom megye klasszicizáló barokk korszakáról szóló írásos dokumentumokban végzem, következtetéseimet saját épületbejárásaimon készített rajzokkal, képekkel támasztom alá. Kutatásom eredménye a Tatán és környékén levő épületek közötti párhuzamra való rávilágítás, és Fellner Jakab hatásának érzékeltetése.

Források:

[Fellner László- Merényi László- Rudnyánszky Pál: Fellner Jakab (Építésügyi Tájékoztatási Központ 2002)

Dr. Rados Jenő: Tata (Műszaki Könyvkiadó 1964)

Dr. Rados Jenő: Magyar építészettörténet (TERC Kiadó 2013)

Sisa József, Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története (Vince Kiadó)]

csatolmány

szerző

 • Prohászka Eszter Petra
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Sugár Péter
  , Középülettervezési Tanszék
 • Dr. Marótzy Katalin
  egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék