Regisztráció és bejelentkezés

Nézőpont

A zsámbéki romtemplom és környezete országos szinten jelentős történelmi, művészettörténeti és műemléki érték, melynek kiemelt szerepe van a város életében is. A 18. században egy földrengés következtében jelentősen megrongálódott templom története a középkorig nyúlik vissza. Fennállása óta számos alkalommal felújították, restaurálták, melyek nyomait a templom jól láthatóan magán hordozza - a különféle átalakítások, műemléki beavatkozások hozzájárulnak a templom mai megjelenéséhez.

Bár a műemlék területe számos potenciállal rendelkezik, megközelítési lehetőségei és a városba integráltsága nem tekinthető megfelelőnek.

A tervezési feladat során fontosnak tartottuk, hogy egy olyan közterületet hozzunk létre, amely kiszolgálja a turisztikai igényeket, hozzájárul a város közéletéhez és erősíti a helyi identitást.

A romtemplom látogatói számára egy olyan fogadóépület kialakítása volt a cél, mely jelzésértékű, de nem akar jelentőségében túlnőni a történelmi emlékeken. Szándéka a terület összefogása, új nézőpontok bemutatása és a vizuális kapcsolatok erősítése.

Az lakosság számára tervezett épületrész és annak természeti környezete lehetőséget ad a különféle rendezvények lebonyolítására és része lehet a helyi lakosok mindennapi életének.

A tömegek alakítása és elhelyezése során a legnagyobb feladatunk a két különböző funkció és a történelmi emlékek közötti egyensúly és kapcsolat megtalálása. Ennek eszköztára a kortárs anyaghasználat, forma- és színvilág. Az új tömeget a romoktól elhúzva helyezzük el a terep adottságait kihasználva. A tervezett összekötés jelképes megoldásának tekinthető a különféle nézőpontokat kínáló útvonal.

Forrás:

Fehér Krisztina: Történeti épületek elemzése - Zsámbék

csatolmány

szerzők

 • Éliás Dorottya
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Ürmös Eszter
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Klobusovszki Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék
 • Kiss Zsuzsanna Emília
  mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék