Regisztráció és bejelentkezés

Korok lenyomata - A zsámbéki romtemplom emlékezete

Korok lenyomata - A zsámbéki romtemplom emlékezete

Zsámbék történelme szinte egybeforrt a nyolcszáz éves premontrei romtemplom történetével. A düledező rom tökéletes látlelete a magyar történelem viharos évszázadainak, kezdetektől napjainkig. Az első templomot a XIII. században építette a francia gyökerekkel rendelkező Aynard nemzetség a premontrei prépostság számára. Nem sokkal felépülte után, 1241-ben a tatárjárás, majd 1763-ban földrengés pusztította. Bár a károk jelentősek voltak, a legnagyobb pusztítás mégsem belőlük fakadt. A XVIII. században megépült a barokk templom, így az öreg templomot elhanyagolták, ezzel a funkcióját vesztett épület hamar a bontások áldozatává lett. Az elhordott köveket a helyiek házfalként, kerítésfalként hasznosították újra. A teljes megsemmisülésnek a műemlékvédelem megjelenése szabott gátat, melynek részeként a XIX. század végétől eszközölt beavatkozások szakmai szempontból megfelelő és káros rétegeket egyaránt hagytak az épületen.

A letűnt korok lenyomatai az ódon falakon számunkra nem egyszerű vésetek, hanem olyan apró betűi a történelem eseményeinek, melyet egymás után olvasva kibontakozik előttünk a hely valódi értéke. A kőfaragók jelölései, a változó építészeti stílusirányzatok átépítései, az 1763-as földrengéstől megrepedezett falrészek, a háborúk okozta lövésnyomok, vagy a helyben istápolt katonák nevei a falakon mind olyan lenyomatai a múltnak, melyek igazolják, hogy ez a templom nem a falakról, vagy az ornamentikáról, sokkal inkább az itt élő emberekről, történeteikről szól.

Jelenleg a templom romként része a helyiek identitásának. Ennek megfelelően beavatkozásunk érintetlen állapotában tartaná meg az öregtemplomot, gondosan ügyelve arra, hogy az eddig már feltárt és még fel nem fedezett történetek későbbi kutatása tovább gyarapíthassa Zsámbék identitását meghatározó értékeit.

csatolmány

szerzők

 • Laczka Áron
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Bogáthy Zsolt
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Szabó Levente
  egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

helyezés

II. helyezett