Regisztráció és bejelentkezés

Archaizálás és haladás - az alsótőki templom története

2018 nyarán az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék és az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében részt vettem az alsótőki református templom helyszíni műemléki felmérésében és a helyszíni iratanyag kutatásában, a felújításra váró épület történetének feltárása és építészettörténeti értékelése korábban nem történt meg.

A valamikori Szolnok-Doboka vármegyében, ma Románia Kolozs megyéjében álló templom a 15. század végén épült. Térszerkezete román kori eredetű, de az épület számos gótikus jegyet is magán visel, egyfajta átmenetként a két stílus között. A területen ekkor már virágzott a gótika, az alsótőki az egyik utolsóként épült templom, mely ennyire archaikusan őrzi a román kori jellemzőket a környéken.

A kutatás támaszkodik a sajnálatosan szűk nyomtatott forrásanyagra, a helyszínen elérhető levéltári iratokra és a helyszíni vizsgálatokra. Ezek összeszövéséből feltárható az építéstörténet, melyhez a korábban elvégzett dendrokronológiai vizsgálat is támpontokat adott. Az analógiák feltárásához a szakirodalom nyújt segítséget.

A dolgozat célja a templom építéstörténetének ismertetése, és annak a bemutatása, hogy a terület és korszak építészeti jellegzetességeit miként viseli magán, valamint milyen épületek hatásait hordozhatja.

szerző

 • Kovács Rita Georgina
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Marótzy Katalin
  egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék