Regisztráció és bejelentkezés

A murgai evangélikus templom műemléki kutatása

A településre vezető út löszdombba vájva, erdőséggel szegélyezve vezeti a faluba betérő vendéget. Tovább haladva elénk tárul a zsákfalu. Ez a település a Tolna megyei Murga, amely egykor több mint 500 lakost számláló település volt, mára azonban elnéptelenedett. Evangélikus temploma a magyar barokk egyik jellegzetes műve, a faluhoz hasonló sorsra jutva romosan áll. A műemlék templom a falu fő utcájának telkén egy löszfal előtti magaslaton, elhagyatottan vár felújításra.

A török időkben elnéptelenedett területen a 18. században német telepesek jelentek meg. Az evangélikus templom a Türelmi Rendelet biztosította szabad vallásgyakorlás időszakában épült. Ez a magyar történelem egyik meghatározó időszaka, amely éppen a barokk művészet korszakával egyezik. A protestáns vallásgyakorlás az addig megszokottól különböző stílusú templomokat igényelt, így ez az építési mód új formát adott a magyar épületállománynak. A murgai templom is egy, ebből az örökségből. 1796-ra készült el, majd 1854-ben jelentősen átépítették. Bár homlokzati középtornyos külső megjelenése és csehsüveg boltozatos szerkezete nem tér el a késő barokk katolikus templomokétól, belső formálása azonban centrális elrendezésűvé válik. Ezeket a műemlék épületeket meg kell védenünk a jövő generációi számára az idő viszontagságaitól.

A dolgozat vizsgálja a templom építéstörténetét és műemléki kutatásait, összegzi a falu történetét is szakirodalmi és levéltári kutatások segítségével. A templom első műemléki kutatása, építészeti felmérése 1989-ben volt. Majd 2017-ben egy átfogóbb és részletesebb alakhű felmérése is megvalósult, melyben három egyetemi társammal együtt vehettem részt. 2018 tavaszán a BME Műemlékvédelmi szakmérnök hallgatói értékleltárt készítettek az épületről, illetve a Fachhochschule Potsdam professzora és hallgatói különböző vizsgálatokat végeztek az épületen (talajmechanikai, alaptest-, statikai és falnedvesség-vizsgálat, kárfelvétel). E munkák célja az volt, hogy a romosan álló templom egy későbbi felújításához szakmai alapot nyújtson. Dolgozatomban szeretném e munkálatokat bemutatni és a vizsgálatok tanulságait és eredményeit összegezni.

csatolmány

szerző

 • Szücs Lilla
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Krähling János
  egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • Dr. Gyetvainé Balogh Ágnes
  egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék