Regisztráció és bejelentkezés

A töki templomrom felmérése épületkutatás és mérnökgeológia ötvözésével

Tök település külterületén található árpád-kori templomrom épületkutatása építéstörténeti áttekintése és az egyes építési és felújítási fázisok azonosítása képezi a kutatás fő témaköreit. Az épületfelmérés az építészettörténet, szerkezettörténet és mérnökgeológia tudományok együttes alkalmazásával készült. A kutatás a jelen állapotot dokumentálja, valamint áttekinti a korszak építéstechnológiáját is. A felmérés a levéltári és régészeti feltárások felderítésétől a mérnökgeológiai szoftveres térképezésig terjed ki és ennek alapján ad egy komplexebb képet egy valaha épp, jelenleg romként funkcionáló templom állapotáról.

A műemlékelemzésen belül a templomrom kőzet és habarcs anyagának összetételét és állapot elemzését is elvégeztem. Ezen mérnökgeológiai eszközök felhasználásával a dolgozat keretén belül lehetőség nyílt az anyagvizsgálatok szerepének bemutatásra.

A kutatás szempontjából egyik fő csapásvonal az épületszerkezet és építési mód megismerése a korra vonatkozó tudományos írásos munkák és a szerkezeten szemrevételezhető jelek, formák és textúrák alapján.

Ez a metódus kiegészül a templom falazatait alkotó habarcs és kőzetanyag vizsgálatával, mely az építési fázisokra és korokra adnak kitekintést. A rom írásos és régészetileg feltárt múltjából kevés adat áll jelenleg rendelkezése, így az állapot feltárásában a falakat alkotó kőzetek tanulmányozása, a habarcsok korának meghatározása elengedhetetlen .

Az egész épület jelenkori állapotfelvételéhez hozzátartozik a 3D-s képalkotással rögzített dokumentáció. Az ilyen típusú felmérésre ma már rengeteg technológiai újítás létezik, hála a fotogeometria és a digitális képalkotás fejlődésének. Az általam alkalmazott program egy fotogeometriát alapul vevő mérnökgeológiai alkalmazású program, amely alkalmas a különböző felületek leképzésére és a bevitt képi adatok alapján a felület állapotának kiértékelésére.

Összegezve a tanulmány célja egy olyan kőzettani és habarcs vizsgálatokat és 3D-s felmérést tartalmazó kutatási módszertan bemutatása, mely támogatja, a műemléképületek felújításának tervezését és segíti a ma is jelentős számban jelenlévő árpád kori és középkori romok falkutatási munkáját, rekonstrukcióit és a szerkezeti állapot megismerését.

csatolmány

szerző

 • Kósa Zsuzsanna
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Török Ákos
  egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Krähling János
  egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék