Regisztráció és bejelentkezés

Nyitott fugájú tetőburkolatok vízáteresztésének kísérleti vizsgálata

A kutatás tárgya a nyitott hézagú tetőburkolatok vízáteresztésének kísérleti vizsgálata. Jelen tanulmány ahhoz az építészeti tendenciához kapcsolódik, amelyben a tető burkolata - a hagyományos szerkesztési elvekkel ellentétben – nem átfedéses, hanem hangsúlyos és nyitott fugájú. Ezen tetők rétegfelépítésében az átszivárgó víz mennyisége döntő kérdés a másodlagos szigetelés, az ún. alátéthéjazat megtervezése során.

Előfeltevésünk az volt, hogy az átjutó csapadék mennyisége arányos a hézag szélességével, fordítottan arányos a burkolatvastagság, a hajlásszög és a sebesség növekedésével. A vízmennyiség nem növekszik korlátlanul a tetőre hulló eső intenzitásával, amit a szakirodalom a nyitott fuga „önszabályozó jellegének” nevez.

Mivel a vonatkozó szakmai irányelvek nem nyújtanak kellő támpontot a filtrálódó víz mennyiségének becslésére, életnagyságú modelleken végeztünk kísérleteket. Méréseink alapján igazoltuk az „önszabályozó fuga” jelenségét, rangsoroltuk a vizsgált tényezőket. Megfigyeléseink rámutattak további hatótényezők fontosságára, melyek további mérésére javaslatokat tettünk.

Eredményeink jelentős segítséget fognak nyújtani az ilyen tetők rétegrendi és részlettervezéséhez.

szerzők

 • Seres Balázs
  építészmérnök műszaki
  nappali
 • Holczer Eszter
  építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Dr. Dobszay Gergely
  egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék

helyezés

Építész Hallgatói Képviselet III. helyezett