Regisztráció és bejelentkezés

Kultúrák között – magyar építészek Észak-Afrikában. Kritikai esettanulmány Parajdi Mester László munkásságáról

Dolgozatunkban Észak-Afrika gyarmati országainak kulturális útkeresésével foglalkozunk egy egyre fokozódó igényeket és elvárásokat megfogalmazó, közben folyamatosan változó korban, ahol az egykori gyarmatosító hatalmak, Európa építészei képviselnek új modern és kortárs nézeteket.

Afrika gyarmati országaiban a '70-es évektől fokozottan hódított teret a nyugati kultúra és annak technológiai, kulturális vívmányai. A hagyományokon alapuló afrikai építészetnek új alapokat kellett találnia továbbéléséhez, a kulturális gyarmatosítás a helyi értékek, tradíciók feledésbe merülésével fenyegetett, és fenyeget ma is. A tradicionális építészet éltetése, és a változásra vágyó helyi építészet újraértelmezése a modern mozgalmak és a kortársak feladatává vált.

Mi az érték? Hogyan képes a helyi hagyományokba beavatatlan szem megoldást találni a felmerülő nehézségekre, közben milyen mértékben tud elszakadni saját kultúrájától? Hogyan képes külső szemlélőként olyan helyi építészetet teremteni, mely ténylegesen a helyieknek szól? Vannak-e tanulságaik, melyek hasznosak lehetnek hazánkban? Van-e esély saját hagyományos építészetünk progresszív megújulására?

Az alapvető célkitűzések megvalósítása, mint a tradíciók megőrzése, jól működő és fenntartható megoldások, környezetbe való illeszkedés, igények kielégítése szemben állnak a korlátozott anyagválasztékkal, az építés nehézségeivel és a magas fenntartási költségekkel. Számos közismert nyugat-európai építész mellett feltűnnek magyar törekvések, kudarcok és sikerek egyaránt. A társadalmi, gazdasági problémákkal, belső feszültségekkel szüntelenül küzdő, és eközben a világ legszegényebbjei közé sorolható térségben felmerülő kérdéseket vizsgáljuk, kiemelten egy magyar származású építész, Parajdi Mester László életművének megismerésén keresztül.

Forráslista:

Aga Khan Award for Architecture (szerk.), Ait Ourir Childrens' S.O.S. Village On-site Review Report, [weboldal], 1989,

https://archnet.org/system/publications/contents/731/original/FLS0741.pdf?1384748546, (letöltve 2017.09.24.).

Courtesy of Architect (submitted to the Aga Khan Award for Architecture), Photographs of Solar Energy Research Center, [weboldal], 1986,

https://archnet.org/system/publications/contents/665/original/FLS0675.pdf?1384748380, (letöltve 2017.09.24.).

Fathy, Hassan, Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates, Chicago, University of Chicago Press, 1986.

Ferkai András és Rubóczki Erzsébet (szerk.), Közti 66 - Egy tervezőiroda története I-II., Budapest, Vince Kiadó, 2015.

Frey, Pierre, Learning from Vernacular Architecture. Towards a New Vernacular Architecture, Párizs, Actes Sud, 2010.

Koenigsberger, Otto H. et al., Manual of Tropical Housing and Building: Climatic Design Pt. 1, London, Longman, 1972.

Mester de Parajd, László és Corinne, Regards sur l’habitat traditionnel au Niger (Les Cahiers de construciton traditionnelle), Nonette, Editions CREER, 1988.

Oliver, Paul, Shelter in Africa, London, Barrie and Jenkins, 1971.

Weber, Willi, Yannas, Simos (szerk.), Lessons from Vernacular Architecture, Routledge, 2014.

http://terra.hypotheses.org/

csatolmány

szerzők

 • Veres Laura
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

 • Tibai Friderika
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék

helyezés

II. helyezett