Regisztráció és bejelentkezés

Kortárs társadalmi érintettségű építészet Venezuelában és itthon

Az építészeti alkotások társadalmi érintettsége tagadhatatlanul kiemelkedő szereppel bír.

Tavaly a 15. Velencei Építészeti Biennálé középpontjába a közösség került. A kiállítás kurátora, Alejandro Aravena, többek között az épített környezet minőségének és az életszínvonal javítására irányuló, új nézőpontot nyitó sikeres projektek, kisérletezések ismertetésére tett felhívást. Célja, hogy ezek az építészet és a civil társadalom közötti szakadék áthidalását igyekvő programok követhető mintaként szolgáljanak, illetve a résztvevők megosszák saját tudásukat és tapasztalatukat egymással [1.].

A Jelentés a frontról mottójú Biennálé témájához tökéletesen igazodik a venezuelai pavilon, mely 15 különböző 2014 és 2016 között megvalósuló projektet mutat be. Ezek számos venezuelai, illetve külföldi építészirodák, társulások együttműködése révén létrejövő és közösségi részvételen alapuló fejlesztések. Olyan kreatív beavatkozások, melyek a növekvő szegénységgel és az egyre nagyobb társadalmi különbségekkel rendelkező Venezuelában a mindennapokkal küzdő, nyomornegyedekben élő lakosság városi lakhatását segítik [2.]. A dél-amerikai országban már a 2000-es évek elején is születtek a Biennálén kiállítottakat megelőlegző projektek, a mára nemzetközivé nőtt Urban-Think Tank (U-TT) csoport munkái [3.].

Lehetséges volna, hogy az elmúlt két évtizedben egy sajátos építészeti iskola van kialakulóban Venezuelában?

Dolgozatomban az egyes projektek elemzésével, összehasonlításával, illetve rendszerezésével a fejlesztési folyamatok indikátorait, az együttműködésben résztvevő építészek, helyi közzösségek, támogató intézmények, állami szervek szerepét és jelentőségét, a megvalósulások körülményeit térképezem fel. Kutatásom kiterjed a venezuelaihoz hasonló magyarországi kezdeményezések vizsgálatára is, továbbá arra keresem a választ, hogy miként lehetne az említett beavatkozások metódusát és eszközeit a főváros szegényebb negyedeiben és az ország periférikus területein élő, hátrányos helyzetű közösségeiben alkalmazni.

Források:

[1.] http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/15/

[2.] http://www.urban-forces.com/exhibition.html

[3.] http://u-tt.com/about/

[4.- kép] http://urban-forces.com/projects/1100_catia.html

csatolmány

szerző

  • Kovács Fruzsina
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Alföldi György
    egyetemi tanár, Urbanisztika Tanszék