Regisztráció és bejelentkezés

Rövidebb folyószakasz lebegtetett hordalékvándorlási dinamikájának térbeli elemzése különböző vízjárási állapotokban

A lebegtetett hordalékvándorlás egy dinamikus folyamat, amelynél fontos, hogy térben és időben is megfelelő felbontásban lehessen vizsgálni. A hordalékvándorlás monitoringjának fejlesztése során a közelmúltban egyre inkább a korszerű, könnyen és gyorsan alkalmazható indirekt (akusztikus és optikai elven működő) hordalékmérési eljárások kerültek előtérbe. A dolgozatban bemutatásra kerül, hogy az eredetileg vízhozam- és áramlásmérésre alkalmazott terepi műszer, az ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) által mért ún. visszavert jelerősség kalibrálásával jelentős mértékben támogatható a lebegtetett hordalékvándorlás dinamikájának feltárása. Az eljárás egyik nagy előnye, hogy a terepi mérésekből a lebegtetett hordaléktöménység eloszlását mezőszerűen térképezni lehet, amely nagyban növeli térbeli felbontást.

A dolgozatban esettanulmányként egy rövidebb Duna-szakasz lebegtetett hordalékvándorlási dinamikájának térbeli elemzése kerül bemutatásra különböző vízjárási állapotokban. Az ADCP visszavert jelerősség kalibrálása fizikai mintavételezésből származó vízminták alapján történt. A kalibrált ADCP adatokból előállított térképek alapján összetett folyamatok figyelhetők meg - beazonosíthatók például a felkeveredésre, illetve kiülepedésre hajlamos területek, feltárhatók a mederfenék közeli hordalékvándorlási viszonyok, stb. Mindezek nagyban segítik a folyami lebegtetett hordalékvándorlás jelenségeinek feltárását, megértését, s akár multidiszciplináris problémák vizsgálatát (például a parti szűrésű vízbázisokkal kapcsolatos kutatások) is megtámogathatják.

szerző

 • Decmann-Éles Dorottya
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Pomázi Flóra
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett