Regisztráció és bejelentkezés

Hidrometeorológiai adatok összehasonlító elemzése eseményalapú hidrológiai modellezés esetén

Korábbi vizsgálataim során már kiválasztásra került egy megfelelő méretű és adatellátottságú vízgyűjtő, a Sorok-Perint, a Jáki-Sorok és az Arany-patak részvízgyűjtőivel. Utóbbi két részvízgyűjtő területe körülbelül 132 és 106 km2. A vízgyűjtőmodell az ArcGIS térinformatikai szoftver használatával készült el, amely az alapja a HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System) modellező programban elkészült csapadék-lefolyás modellnek. A modell determinisztikus, esemény alapú, ezen felül összevont paraméterű.

Jelen dolgozat során összegyűjtöm és elemzem a hóolvadás számításához használható hidrometeorológiai adatokat a már elkészült modell segítségével. A hóolvadás vizsgálatához szükséges adatok mellett felhasználok csapadék, hőmérséklet, illetve vízhozam adatsorokat is, amelyeket MATLAB numerikus matematikai szoftver segítségével dolgozok fel. A modellbe bekerülő hidrológiai adatok felszíni (OMSZ, NYUDUVIZIG), re-analízis (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), illetve műholdas (NASA, National Aeronautics and Space Administration; H-SAF, EUMETSAT Satellite Application) adatbázisokból származnak. A rendelkezésre álló idősorokból választom ki a modell kalibrálásához és igazolásához szükséges téli árhullám eseményeket. Ezután a már meglévő modell segítségével vizsgálom az említett hóolvadás számításához szükséges adatok használhatóságát.

A dolgozat célja az ismertetett adatok felhasználásával végzett futtatások eredményeinek összehasonlítása. Ennek során elsődleges célom a hóolvadás vizsgálata, ugyanis az ebből keletkező árhullámok is lehetnek mértékadóak, különösen olyan esetben, amikor hóolvadás és csapadék egyszerre jelentkezik. Azonban hazánkban a hóolvadás modellezése még nem rendelkezik olyan gyakorlattal, mint a folyékony csapadékból keletkező árhullámok modellezése.

szerző

 • Négyesi Klaudia
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Horváthné Dr. Nagy Eszter Dóra
  Adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Bene Katalin
  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett