Regisztráció és bejelentkezés

Klímaváltozás várható hatásának vizsgálata a Fővárosi Vízművek ivóvízelosztó-hálózati vízminőségi jellemzőire, valamint a vízfogyasztási szokások változására

Klímaváltozás várható hatásának vizsgálata a Fővárosi Vízművek ivóvízelosztó-hálózati vízminőségi jellemzőire, valamint a vízfogyasztási szokások változására

Bendicsek Anna

konzulensek: Dr. Fülöp Roland, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Csörnyei Géza, Fővárosi Vízművek Zrt.

A klímaváltozás napjaink egyik legjelentősebb kihívása, melynek környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait is vizsgáljuk. Dolgozatomban elsősorban a klímaváltozás környezeti impulzusait tanulmányoztam Budapestre és a Duna budapesti szakaszára vetítve.

A Fővárosi Vízművek ivóvízelosztó-hálózati vízminőségét leginkább a megváltozott üzemeltetési körülmények, a megnövekedett tartózkodási idő és a biofilm leválás befolyásolják. A megnövekedett tartózkodási idő indikátor paraméterei közül a megnövekedett zavarosság, elszíneződés, rossz íz és szag előfordulásait elemzem, a biofilm leválás tekintetében pedig a hirtelen kiugróan magas fogyasztások előfordulását.

A vízfogyasztási szokások előrejelzésének módszertanát vizsgálom, bemutatok néhány főbb modellezési eljárást és azok tulajdonságait. A modellek többsége többváltozós eljárás, melyeknek különféle eredményei lehetségesek, mint például árképzési forgatókönyvek, vízvédelmi politikai forgatókönyvek vagy demográfiai és gazdasági fejlődési forgatókönyvek.

A klímaváltozás hatásait Budapest elosztóhálózatának vízminőségére és fogyasztási szokásokra leginkább a szélsőséges időjárási események (hosszabb hőhullám vagy szárazság, nagyobb csapadék) befolyásolják. A Fővárosi Vízművek Zrt. adatsorai segítségével vizsgáltam a Duna vízhozama szempontjából a kisvizes- és az árvizes időszakokat, valamint a hosszan tartó meleg idő és a csapadék viszonyát.

Dolgozatomban szeretnék arra választ kapni, hogy a klímaváltozás várható hatásai közül melyek azon befolyásoló tényezők, aminek előzetes intézkedések segítségével csökkenthetjük a később jelentkező káros hatásait.

szerző

 • Bendicsek Anna
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Fülöp Roland
  adjunktus, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Csörnyei Géza
  üzemeltetési igazgató, Fővárosi Vízművek Zrt (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett