Regisztráció és bejelentkezés

Csapadékmaximum-függvények becslése havonkénti nagycsapadékok alapján

A mérnöki tervezés egyik alapvető eszköze a csapadékmaximum függvény, melynek segítségével meghatározható egy adott időtartamú csapadékesemény várható legnagyobb intenzitása.

Az 1970-es években ombrográf szalagok részletes elemzése segítségével Winter János és munkatársai több hazai csapadékmérő állomás idősorai alapján határozták meg a jelenleg is használatban lévő országos csapadékmaximum függvényt.

Az elmúlt évtizedekben hasonlóan részletes csapadékadatok ingyenesen nem állnak rendelkezésre, részben az ombrográfos mérések megszűnése, részben pedig a nagy időbeli felbontású (legalább 10 perces összeg) forrásadatok jelentős költsége miatt.

A dolgozat célja, hogy megvizsgáljuk a kisebb időbeli felbontású ingyenesen hozzáférhető adatok (napi összeg) alapján meghatározhatók-e azok az időszakok, melyek nagy felbontású adatai alapján a csapadékmaximum-függvény jól becsülhető.

szerző

 • Ács Bence Tamás
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Zsugyel Márton
  tudományos munkatárs, MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport (külső)
 • Dr. Homoródi Krisztián
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék