Regisztráció és bejelentkezés

CALTROPe - Innovatív partvédő mű részletes áramlástani vizsgálata szimulációs eljárásokkal

A klímaváltozás pár évtizeddel ezelőtt még csak egy ködös mendemonda volt, napjainkra azonban nemcsak a mindennapok közéleti témája, hanem komoly világpolitikai viták tárgya. Tudományos oldalról megközelítve a világ környezeti kutatásaival foglalkozó szakemberei legnagyobbrészt egyetértenek a jelenség létezésében, kérdőjeleket főleg az okai és a következményei tesznek.

Egy lehetséges következménye a klímaváltozásnak a tengerszintek emelkedése. Ha a világtengerek szintje néhány centiméterrel is emelkednek, komoly válsághelyzet alakulhat ki a tengerek és óceánok partvidékén, hiszen ezen vidékek legnagyobb része sűrűn lakott város, vagy mezőgazdasági szükségterület. Az értékes területek víz alá kerülnének, komoly anyagi, mezőgazdasági és migrációs válságot indukálva az egész világon.

A probléma egyik megoldása lehet a CALTROPe-projekt, mely egy speciális, háromágú beton idom alkalmazását takarja. A projekt organikus, a természetes flórába simulva válaszol a vízszintemelkedés okozta területvesztési problémákra. A hálózatszerűen telepítendő hullámtörő idomsorokat a legveszélyeztetettebb folyótorkolatokban építenék ki. Különlegessége, hogy a betonelemekbe mangrove facsemetéket ültetnének, amelyek fejlődésük során egyre hatékonyabb védelmi vonalat alkotnak, és fokozatosan beépülnek a környezetbe. A részben mesterséges, részben élő növényekből álló gátrendszer tehát alkalmazkodik a természetben zajló változásokhoz, és segíti a védett területek hordalékkal való feltöltését.

Az idom alkalmazhatósága rengeteg kérdést vet fel. Ezek közül jelen dolgozatban azt tűztem ki feladatul, hogy részletes számítógépes szimulációs vizsgálatot végzek az idomok környezetében kialakuló áramlástani viszonyok jellemzésére. Célom, hogy a folyótorkolatok környezetére jellemző lassú áramlásnak, illetve a tenger felől érkező hullámoknak kitett elemekre ható hidrodinamikai terhelést számszerűsítsem, és becslést tegyek az idomok körüli esetleges hordalék-lerakódásra vagy éppen kimélyülésre. A TDK dolgozat végtermékei olyan finom felbontású modelleredmények, melyek a kutatás következő fázisában elkészítendő nagyobb térléptékű, pl. hosszabb, több 10 km-es partszakaszra kiterjedő áramlási modell paraméterezéséhez nyújtanak majd alapvető fontosságú bemeneti adatokat. A későbbiekben pl. olyan kérdésre keressük a választ, hogy az idom alkalmas-e a Mekong vidékére irányuló tesztalkalmazásra, ugyanis korábbi műszaki elgondolások szerint a vidék tökéletes választás gazdag mangrove mocsarai, jó hordalékhozamú vize és védendő mezőgazdasági zónái végett.

szerző

 • Grivalszki Péter
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Fleit Gábor
  Tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

II. helyezett