Regisztráció és bejelentkezés

Lefolyás idősorok vizsgálata nem mért vízgyűjtők feltárásának előkészítésére

A hidrológia fejlődésének egyik jelentős akadálya, hogy a gyakorlatban kevés átfogó, világszerte alkalmazható módszer áll rendelkezésre. A lefolyásbecslés is ilyen terület, mivel a legtöbb országban külön-külön kerültek kifejlesztésre az ottani sajátos körülményekhez igazodó empirikus képletek, összefüggések. Nagy előrelépést jelentene egy olyan mért adatok statisztikáján alapuló módszer elterjedése, mely akár világszinten vagy a világ bármely táján alkalmazható, egységes és átfogó eljárás. Fontos azonban, hogy egy ilyen metódus alkalmazásához nagyon körültekintően figyelembe kell venni a vízgyűjtők „arculatát”, hiszen egy vízgyűjtőt rengeteg paraméter jellemez az éghajlati elemektől kezdve a morfológiáig.

A lefolyás különböző léptékben vizsgálható. Előállítható egy vízgyűjtőre az éves illetve a havi lefolyásösszegek alakulása, a vízhozam-tartóssági görbe, kisvizes valamint árvizes időszakok jellemzői, és maguk a vízhozam idősorok is. A mérnöki gyakorlatban nagy jelentősége van annak, hogy a méretlen vízgyűjtőkön lefolyó vízmennyiségeket kellően pontosan tudjuk becsülni. A pontos becslés számtalan előnnyel járhat, többek között a beruházási költségek csökkenésével. A különböző hazai gyakorlatban alkalmazott empirikus módszerek meglehetősen nagy szórással adhatnak eredményt, valamint folyamatos aktualizálást igényelnek. Az említett statisztikákon alapuló módszer előnye, hogy az aktuális, mért adatokat alapul véve megbecsülhetők egy méretlen vízgyűjtőre akár a lefolyás idősorok is, melyekből aztán számítható a többi lefolyási jellemző.

A leírt módszer hazai adaptálása érdekében dolgozatom során 10 észak-magyarországi vízgyűjtőre állítok fel csapadék-lefolyás modellt. Az eljárás alkalmazhatóságát egy regionalizált modell együttes létrehozásával igazolom. A vízgyűjtőket az ArcGIS és HEC-GeoHMS szoftverek segítségével határolom le, a lefolyás modellezésére a HEC-HMS determinisztikus, félig osztott paraméterű modellt használom. Az egyes modelleket lehetőség szerint egy statisztikailag már reprezentatívnak tekinthető, 10 éves időszakra kalibrálom.

szerző

 • Horváthné Dr. Nagy Eszter Dóra
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Torma Péter
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Bene Katalin
  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett