Regisztráció és bejelentkezés

A Duna magyarországi szakaszának lebegtetett hordalékvizsgálata

A Duna hordalékjárása közvetlenül kihat a folyó élővilágára, hajózási viszonyaira, az ivóvíz kitermelési lehetőségekre, rekreációs tevékenységre és más egyéb vízgazdálkodási kérdésekre. A hordalékvándorlás térbeli és időbeli változásának ismerete emiatt különösen fontos, hazai szinten mégis nagyon hiányosak az ismereteink. A folyami hordalék két jól elkülöníthető fajtája, a görgetett- és lebegtetett hordalékmozgás közül jelen dolgozat az utóbbival foglalkozik. A dolgozat célja, hogy az elérhető hordalékadatok alapján bemutassa a Duna magyarországi szakaszára a hordalékvándorlás és áramlási viszonyok közötti kapcsolatát, és elemezze a hordalékadatok hosszirányú és helyi, időbeli változásait. A vizsgálat elsősorban öt Dunai szelvény adataira épül (Nagymaros, Budapest, Dunaújváros, Dombori, Mohács), de a Felső-magyarországi szakaszra végzett korábbi vizsgálatok eredményeit is ismertetem.

Az elemzések során kitérek a vízhozam-hordalékhozam kapcsolatok leírására, a hordaléktöménység, a hordalékhozam és a tipikus szemátmérő hosszirányú és időbeli változásaira és kísérletet teszek az árhullámok okozta hordalékterhelés számszerű értékelésére. Az eredmények hozzájárulnak a Duna lebegtetett hordalékjárásának pontosabb megértéséhez, a Duna magyarországi szakaszán a hordalék felkeveredéséhez és kiülepedéséhez kapcsolódó problémák feltárásához és a közeljövőben elkészítendő Duna-medence szintű hordalék-gazdálkodási stratégia kidolgozásához.

szerző

  • Szombati Dóra Csilla
    Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Baranya Sándor
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom