Regisztráció és bejelentkezés

Tisza menti mintaterület talajainak tipizálása foszfor adszorpciós izoterma alapján

A foszfor nélkülözhetetlen tápanyag az élővilág számára, így a szántóföldi mezőgazdálkodásban nagy mennyiségben helyezik ki szerves trágya és műtrágya formájában, hogy a növények fejlődése kedvezőbb legyen. A talajokban raktározott foszfor a felszíni és felszín alatti lefolyással a víztestekbe kerül ez által a felszíni vizeink eutrofizációjában is jelentős szerepet játszik. A talaj felszínéről távozó vízben a foszfor oldott és az erodálódott talajszemcsékhez kötődő ún. partikulált formában van jelen. Ezen P-formák között dinamikus egyensúly áll fenn, melyet az ún. adszorpciós izotermákkal lehet leírni. Vizsgálataim során különböző talajtípusok foszfor megkötő képességét jellemzem izotermák segítségével egy Tisza menti mintaterületen. A területen megtalálható talajokat több adatbázis összevetésével kategorizáltam, majd az egyes kategóriákba tartozó típusokból több talajmintát vettem. Az eredmények elemzése során az egyes talajtípusokhoz tartozó adszorpciós izotermák szórását vizsgáltam és megpróbáltam kidolgozni egy jellemző izotermát minden talajtípushoz. Az izotermák a talaj foszforkészletét leíró modellek bemenő adata lehet, mely segítségével pontosabb becslést lehet tenni a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területekről történő lemosódásból származó foszforterhelésre.

szerző

  • Tóth Dávid
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Jolánkai Zsolt
    tudományos segédmunkatárs, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom