Regisztráció és bejelentkezés

Lebegtetett hordaléktranszport terepi és számítógépes vizsgálata

A dolgozat célja a közelmúltban a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéken kidolgozott lebegtetett hordalékmonitoring eljárás továbbfejlesztése és pontosítása. A mérésre kiválasztott Dunai szelvényre vonatkozó hordalékhozam és a part mentén mért lebegtetett hordaléktöménység közötti kapcsolat megerősítése további expedíciós mérések végrehajtását igényli. A TDK kutatás során ezért terepi hordalékméréseket hajtunk végre a hozzájuk kapcsolódó laboratóriumi elemzésekkel együtt. Utóbbiakat az elmúlt évben kialakított saját laboratóriumi környezetben.

A méréseket továbbra is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem előtt található úszóművön valamint az általa meghatározott keresztszelvényben végezzük a Dunán. A kihelyezett zavarosságmérő műszer 10 percenként mér pontbeli zavarosságot, amit töménységre számítunk át. Az előző kutatásokhoz hasonlóan a keresztszelvény menti hordalékhozam meghatározásához mozgó-, és állóhajós ADCP méréseket hajtunk végre. Ezen expedíciós mérések során a Duna öt általunk meghatározott függélyének öt-öt pontjában veszünk vízmintát melyek elemzésével valamint az ADCP mérések eredményeivel meg tudjuk határozni a teljes hordaléktöménység eloszlást a vizsgált keresztszelvény mentén.

A korábbi vizsgálataim rámutattak a lebegtetett hordalék szelvény menti egyenlőtlen eloszlására is, ami következetesen magasabb töménységet jelzett a Duna bal partja közelében. Dolgozatomban egy 3D numerikus áramlás- és hordaléktranszport modell segítségével vizsgálom ennek a jelenségnek a magyarázatát, ami így a korábbi, pusztán mérés alapú vizsgálatokhoz képest egy lényeges továbbfejlesztést jelent a hordaléktranszport elemzésében.

szerző

 • Kutai Rebeka Debóra
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom