Regisztráció és bejelentkezés

Partközeli hullámjelenségek és hullámfelfutás kétdimenziós hidrodinamikai modellezése

Tavalyi TDK dolgozatomban hibrid numerikus modellezési módszert alkalmaztam a hullámok partközeli hidrodinamikai viselkedésének elemzésére, ezen belül is azok felfutását számítottam a Balaton példáján keresztül. Ennek a korábbi, 3D hidrodinamikai modellezésen alapuló munkának az eredményei alapján most egy számítási igény szempontjából nagyságrendekkel olcsóbb, mélységátlagolt leírás igazolása a cél, továbbra is fókuszban a hullámfelfutással és a partközeli zónára jellemző hullámjelenségekkel.

Ebben a vizsgálatban az előzőleg felépített nagyfelbontású áramlásmodell (REEF3D::CFD) helyett egy egyszerűsített, nemhidrosztatikus 2D modellt (REEF3D::SFLOW) alkalmazok. Ez a megközelítés gyorsabb és lehetővé teszi nagyobb területek részletes elemzését, ami pontosabb eredményekhez vezethet a korábban használt szeletmodellekkel szemben mivel nem csak a part közvetlen közelét van lehetőségünk leírni.

Ezenkívül a dolgozatban foglalkozom a nemhidrosztatikus 2D modell és a SWAN modell közös működésének problémáival is, pl., hogy milyen hatása lehet a helyi szeleknek a REEF3D-ben vizsgált területen. Ilyen kérdésekre numerikus kísérleteken keresztül keresek választ.

A munkám végcélja az, hogy megismerjem és teszteljem a 2D modellt, feltárjam alkalmazhatósági korlátait, valamint, hogy valós egy példán keresztül értékeljem az eredményeket és vizsgáljam a releváns hullámjelenségeket is.

szerző

 • Szabó Kornél
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Homoródi Krisztián
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Fleit Gábor
  Tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék