Regisztráció és bejelentkezés

Folyami makroműanyag transzport és a hullámtéri csapdázódás numerikus vizsgálata

A műanyagszennyezés mindenkit értintő globális probléma, mely az egyszerhasználatos műanyagok megjelenésének következtében napjainkra teljesen elhatalmasodott, a fő problémát első sorban a műanyagok lebomlásának lassú folyamata jelenti. Habár a probléma napjainkra nagyobb figyelmet kapott, ennek a figyelemnek a nagyrésze az óceáni környezetre redukálódik, és kevésbé helyeződik hangsúly a folyami környezetek szennyezettségére, ugyanis a folyók áramlásai jóval komplexebbek a limitált tér, illetve egyéb folyami környezetre specifikusan jellemző tényezők, pl. csapdázódási mechanizmusok végett.

A vizsgálati terület a Szlovákiában eredő Bodrog folyó, melyen évente több ár- és hulladékhullám esemény figyelhető meg; a folyó és annak hullámtere a műanyagszennyezésnek is erősen kitett terület.

Kiindulási alapul egy, a Bodrog folyóra és hullámterére felépített kétdimenziós (2D) hidrodinamikai modellt alkalmazok, mely a vizsgált területre jellemző vízmélységek és áramlási sebességek eloszlását adja eredményül. Az igazolt hidrodinamikai modell eredményeire építve egy Lagrange-i megközelítésű műanyagtranszport modellt (plasTrack) tesztelek. A modell figyelembe veszi a horizontális turbulens diszperziót, a mélységátlagolt és a felszíni sebességek közötti eltérést, továbbá tartalmaz egy újszerű, valószínűségi alapú csapdázódási modellt is.

A dolgozatban a műanyagtranszport modell részletes tesztelését végzem el (különös tekintettel a csapdázódási modulra). A végső cél egy olyan eszköz fejlesztése mellyel lehetőség van a vízfelszínen úszó műanyaghulladék transzportjának mennyiségi leírására, illetve hulladék hot-spotok kijelölésére a hullámtéri erdőkben.

A dolgozat célja egy olyan számítási modell megalkotása, melynek segítségével nyomon követhető a makroműanyagok transzportja, illetve azok viselkedése folyami környezetben, ezek ismeretében megfelelő közelítést adhatunk arra, hogy esetlegesen hol keletkeznek műanyaghalmozódások (hot-spotok), ezzel segítve a célzott hulladékgyűjtéseket, illetve esetleges beavatkozások (pl. hulladékcsapdák) tervezését.

szerző

  • Nagy Timea
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Fleit Gábor
    Tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Jutalom