Regisztráció és bejelentkezés

Hullámfelfutás számítása numerikus modellezéssel

Tavi (és tengerparti) környezetben a partvédő művek esetén a szél keltette hullámzás jellemzői (hullámmagasság és periódusidő), illetve azok felfutása definiálják a mértékadó állapotot a tervezéshez. Mind a mértékadó hullámzás becslésére, mind a hullámok felfutására létezik számos tapasztalati összefüggés, mely a gyakorló mérnököket segíti e komplex jelenségek megfogásában és számszerűsítésében. Ezek a módszerek rendszerint könnyen adaptálhatók, azonban számos fontos tényezőt nem vesznek figyelembe.

A Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatomban egy hibrid numerikus modellezésen alapuló eljárással vizsgálom meg a hullámok partközeli hidrodinamikai viselkedését, ezen belül is azok felfutását a Balaton példáján keresztül. A módszertan első lépcsőjében egy spektrális hullámzásmodellel (SWAN) teszek becslést a balatoni hullámzásviszonyok mezőszerű eloszlására mértékadó szelek esetén, figyelembe véve a medermorfológia hullámterjedésre és transzformációra gyakorolt hatását is.

Ezek után egy nagyfelbontású áramlásmodellt (REEF3D) építek fel, ami alkalmas a partközeli hullámjelenségek részletes leírására és szemléltetésére (pl. hullámtörés, felfutás). A különböző változatok esetén (pl. rézsűgeometria, burkolattípus) számított modelleredményeket statisztikai alapú elemzésnek vetem alá, és összevetem szakirodalomban fellelhető empirikus összefüggések becsléseivel.

A dolgozatnak várhatóan két fő kimente lesz: i) bemutatásra kerül egy hibrid modellezés eszköztár, mellyel hely-specifikusan van lehetőség a hullámzások és a hullámok felfutásának pontos becslésére; és ii) feltárom a meglévő összefüggések alkalmazhatósági határait is.

szerző

 • Szabó Kornél
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Homoródi Krisztián
  adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Fleit Gábor
  Tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett