Regisztráció és bejelentkezés

A Balaton párolgásának vizsgálata együttes energia- és vízmérleg alapon

A Balaton párolgásának vizsgálata együttes energia- és vízmérleg alapon

Dolgozatom témája a Balaton vízháztartásának azon belül is párolgásának vizsgálata. A kutatás távlati célja a Balaton várható vízszint-változásainak becslése a következő évtizedekre, ami elengedhetetlen egy fenntartható vízszint-szabályozási stratégia megalkotásához. Ehhez megbízható módszerre van szükségünk a párolgás számításához, hiszen a párolgás jelenti a legnagyobb vízveszteséget a tó vízmérlegében.

A jelenleg használatban lévő módszer, a Meyer-képlet, egy olyan tapasztalati képlet, ami a párolgás mértékét olyan paraméterekből határozza meg – szélsebesség és vízfelszín feletti levegő abszolút páratartalma –, amelyek nem feltétlenül fognak megváltozni jelentősen a klímaváltozás hatására. Ez a módszer nem veszi figyelembe például a léghőmérsékletet, amely szintén közvetlenül és erőteljesen hat a párolgás mértékére és egyúttal erősen emelkedik a klímaváltozással. Olyan módszerre van tehát szükség, ami a párolgást minél több tényező figyelembe vételével és fizikailag megalapozottan becsüli. Az energiamérleg alapú eljárás ilyen, magába foglalja a tóba bejutó, azt elhagyó hőáramokat, illetve a tó energiatározását. Ezek – a turbulens szenzibilis és látens hőáramok kivételével – pontosan mérhetők és rendelkezésre állnak róluk idősorok az elmúlt évtizedekről. A turbulens hőcserék átviteli tényezők segítségével számíthatók, amelyeket azonban kalibrálni kell. A látens hőcseréből egyértelműen következik az elpárolgott vízmennyiség, amit a több évtizedre visszamenőleg elérhető havi vízmérleg adatok segítségével tudunk beállítani. Az energiamérleg módszer előnye, hogy megadja a vízhőmérsékletet, így egyrészről helyessége jól ellenőrizhető, másrészről pedig a vízhőmérsékletek jövőbeli alakulásának számítására is alkalmas egyúttal.

A vizsgálat első lépésében tehát egy rendelkezésre álló 0D energiamérleg modellt kalibrálok a Balatonra a vízmérlegből származó párolgás és a mért vízhőmérséklet adatok alapján. A kapott eredmények elemzését követően, második lépésben kísérletet teszek egy jövőre vonatkozó klímaszcenárió esetére számolni a tó energiamérlegét és ez által megbecsülni a várható párolgását és vízhőmérsékletének alakulását.

szerző

 • Bódy Ágoston
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Torma Péter
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Horváthné Dr. Nagy Eszter Dóra
  Adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék