Regisztráció és bejelentkezés

Tisztított szennyvíz bevezetések hatása a Hosszúréti-patakra

Tisztított szennyvíz bevezetések hatása a Hosszúréti-patakra

Ujfalussy Gyönyvér Építőmérnök BSc

e-mail: ujfalussygy@gmail.com

Dr. Clement Adrienne Vizi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

e-mail: clement@vkkt.bme.hu

Budapesttől délnyugati irányban, Budaörs és Törökbálint felől éri el Budapestet a Hosszúréti-patak. Keresztül folyik Törökbálinton, Budaörsön és Budakeszi déli területén. Ezen települések iparterületei kiterjedtek és beletartoznak a vízfolyás vízgyűjtő területébe. A törökbálinti és a budaörsi szennyvíztisztító telep is beleengedi az elfolyó szennyvizét. Ezen körülményekből kifolyólag a Hosszúréti-patak meglehetősen sok szennyező hatásnak van kitéve.

2012-ben a törökbálinti szennyvíztisztító telepet korszerűsítették és felújították. A telepnek eddigi elavult tisztítási technológiája és elégtelen biológiai tisztítási kapacitása követelte meg a fejlesztést, mivel az előírt kibocsátási határértékeket nem tudta teljesíteni. A felújításokat követően az elmúlt egy évben, 2012 októberétől a telepen próbaüzem zajlott.

Mind a törökbálinti szennyvíztisztító telep, mind a Hosszúréti-patak megfelelő minőség ellenőrzéséről a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gondoskodik.

Dolgozatomban értékelem a patak szennyezettségének mértékét illetve ennek okait vizsgálom, valamint, hogy a szennyezésnek milyen hányadát adja a Törökbálinti szennyvíztisztító telep. Ezeket a megállapításokat a Környezetvédelmi Felügyelőség adatai és a saját magam által végzett mintavétel, helyszíni és laboratóriumi mérések alapján teszem. A Hosszúréti-patak törökbálinti szennyvíztisztító telep és Budapest határa közti szakaszán több pontban is mértem különböző szennyező anyagok koncentrációját, így figyelemmel tudtam kísérni a vízminőség változását ezen a szakaszon. Az eredmények birtokában már következtetéseket tudok levonni a patak állapotáról illetve a szennyvíz telep próbaüzemének sikerességéről.

csatolmány

szerző

  • Ujfalussy Gyöngyvér
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom