Regisztráció és bejelentkezés

Ajánlás vízépítési kőművek méretezéséhez

Ajánlás vízépítési kőművek méretezéséhez

Lisovszki Evelin IV. éves BSc hallgató

Konzulens: Dr. Csoma Rózsa, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

A Dunakilitinél 1992 és 1995 között épült fenékküszöb építése előtt Magyarországon nem volt példa ilyen kőmű építésére. Ebből következett, hogy nem volt jól bevált módszer, vagy tapasztalat ilyen jellegű műtárgyak kialakítására.

Dolgozatom célja, hogy a Magyarországon és világviszonylatban is újnak, legalábbis ritkán alkalmazottnak tekinthető kőszórásos fenékgátak méretezéséhez támpontot adjak. Ezen gátak előnyei, hogy tájba illeszthetőek és nem szükséges külön hallépcső építése. Célom, hogy a jövőben hasonló művek építése során valamelyest megkönnyítsem a tervezők munkáját.

Munkám során több méretezési eljárást hasonlítottam össze, főként amerikai és német, módszereket. Megnéztem az egyes módszerek adatigényét, melyik módszer az, ami részletesebb, hol van szükség több adatra, mennyire részletesen veszik figyelembe és használják a kövek jellemző adatait. Vizsgáltam, hogy a kőszórás állékony marad-e, vagy sem, ha a másik módszerrel számolom, hogy a kőméret hogyan befolyásolja a kialakuló sebességeket, hozamokat, illetve, hogy milyen fajlagos hozam engedhető meg a gáton úgy, hogy a víz még ne ragadja el a követ, és figyelembe kell-e venni, a gáton való átszivárgást. Összehasonlítottam továbbá, hogy milyen tényezőket használtak fel, milyen tényezőkből indultak ki az egyes eljárások. Ismert méretekkel rendelkező gáton vizsgáltam a különböző módszereket, végül értékeltem is azokat.

Irodalom:

1. Kathleen H. Frizell, James f. Ruff, and Subhendu Mishra: Simplified design guidlines for riprap subjected to overtopping flow

2. Rauhe Rampen. Berechnungsbeispiel. Umdruck zur Vorlesung "Naturnaher

Wasserbau und Gewässerpflege. TU Karlsruhe Instutut für Wasserwirtschaft

und Kulturtechnik. Karlsruhe, 2001.

szerző

  • Lisovszki Evelin
    infrastruktúra-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Csoma Rózsa
    egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom