Regisztráció és bejelentkezés

Vasúti kitérők avulási és fenntartási kérdései

Vasúti kitérők avulási és fenntartási kérdései

Borbély Zsuzsa V. évfolyam

Konzulensek:

Dr. Szabó József, adjunktus, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Horváth Róbert, technológiai és minőségbiztosítási igazgató, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

A vasúti pályán közlekedő járművek egyik vágányról a másikra való áthaladását és szintbeli keresztezését lehetővé tevő szerkezeteket kitérőnek, illetve átszeléseknek nevezzük.

A felépítmény egyik legérzékenyebb szerkezete a kitérő, így fontos tisztában lenni annak problémáival, és azok orvoslási lehetőségeivel.

A TDK dolgozatom elején ismertetem a kitérők általános jellemzőit, elsősorban a geometriai és a szerkezeti kialakításukat. Ezt követően a Magyarországon használatos kitérőket mutatom be, ismertetve a legfontosabb tulajdonságaikkal. Ezután több szempont szerint csoportosítom őket, részletesen jellemezve az egyes csoportokat.

A dolgozatom második felében a kitérők avulásáról és azok okairól, valamint a fenntartási és javítási lehetőségekről esik szó. Bemutatom a kitérővizsgálat menetét, kik és hogyan végzik azt, milyen gyakorisággal, valamint részletezem az erre vonatkozó utasításokat is.

TDK dolgozatom készítésekor a szakirodalom kutatása mellett nagy hangsúlyt fektettem a gyakorlati tapasztalatok beszerzésére, és azok figyelembe vételére.

Irodalom:

1. Dr. Kerkápoly Endre: Vasútépítéstan III., Vágánykapcsolatok, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002

2. Megyeri Jenő: Vasútépítéstan, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006

3. Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982

4. Dr. Bernhard Lichtberger: Track Compendium, Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurail press, 2005

5. Coenraad Esveld: Modern Railway Track, Second Edition, 2001 MRT-Productions

6. MÁV D.54. sz. Utasítás, KÖZDOK, Budapest, 1987

szerző

  • Borbély Zsuzsa
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szabó József
    adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom