Regisztráció és bejelentkezés

Aszfaltkeverékek energiaigényének vizsgálata

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az olyan termékek és technológiák alkalmazása, melyek a fejlődés fenntarthatóságát elősegítik. Az aszfaltgyártás területén ennek egyik módja a mérsékelten meleg aszfaltok (Warm Mix Asphalt - WMA) előállítása, amelyek a hagyományos melegaszfaltokhoz képest jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten állíthatók elő.

A TDK dolgozat célja, hogy a különböző aszfaltkeverékek gyártásának energia- és károsanyag mérlegét elemezze egy szimulációs program segítségével. Munkám során egy WMA, LEA és HMA technológia alkalmazásával gyártott, keveréket elemeztem. Ezen kívül kitérek az aszfaltok újrafelhasználására, az aszfalt és a beton energiafelhasználásának, károsanyag-kibocsátásának összehasonlítására is.

A tanulmány első részében bemutatásra kerül az aszfaltkeverékek gyártási hőmérséklet szerinti csoportosítása, a különböző WMA technológiák és azok előnyeinek, hátrányainak ismertetése, valamint a LEA technológia bemutatása.

A dolgozat második felében a keverékek gyártási folyamatát ismertetem, valamint a hazai és külföldi tapasztalatokra is kitérek, bemutatva, hogy ezen technológiák egymás alternatívái, lényegében azonos teljesítményű aszfaltkeverékeket eredményeznek.

Az utolsó fejezetekben a szimulációs programot, és használatával kapott eredményeket mutatom be a vizsgált aszfaltkeverékek esetében.

Véleményem szerint igen fontos, hogy az élet minél több területén olyan technológiákat, termékeket alkalmazzunk, ami a lehető legkisebb mértékben károsítja tovább a környezetünket. Mivel az aszfaltgyártás és beépítése világszerte szinte minden országot érint, nem elhanyagolható a lehetőség olyan technológiák alkalmazására, mely konkurens teljesítményű keverék előállítását eredményezi alacsonyabb környezetterhelés mellett. A tanulmány segítségével erre kívánok rávilágítani.

Kulcsszavak: mérsékelten meleg aszfaltok, WMA, LEA, aszfaltgyártás, aszfaltkeverő telep, aszfalt újrafelhasználás, energiafelhasználás, károsanyag-kibocsátás

szerző

 • Nádasi Réka
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Soós Zoltán
  PhD Hallgató, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Dr. Tóth Csaba
  docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Scientia et Conscientia Alapítvány II. helyezett