Regisztráció és bejelentkezés

Aszfaltkeverékek bitumentartalmának égetéses és oldószeres meghatározásának összehasonlítása

A Tudományos Diákköri Konferenciára a diplomamunkám témáját dolgoztam fel. Az idén megrendezett IX. Fiatal Mérnökök Fórumán e témával második helyezést értem el.

A kötőanyag-tartalom meghatározása minőségellenőrzési, minőségbiztosítási szempontból rendkívül fontos. Ezt leggyakrabban kioldásos módszerrel végzik. A laboratóriumokban elterjedt automata aszfalt analizátorral egyszerűen és gyorsan meg lehet határozni a kötőanyag-tartalmat. Ám az oldószer költségei, és főleg az emberi szervezetre káros hatásai miatt, kedvezőbb lenne az égetéses eljárás elterjedése. Mivel az útépítési bitumen nagy hányadát szerves anyagok alkotják, égetése kis mértékben szennyezi a környezetet.

A vizsgálatokat a Colas Hungária budapesti laboratóriumában hajtottam végre, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszék laboratóriumában lévő égető kemencével is elvégeztem a vizsgálati terv egy részét, a két berendezés összehasonlítása miatt.

A korábbi diplomamunkában különböző ásványi vázzal készült, modifikálószert nem tartalmazó aszfaltbetonokon folyt a vizsgálat. Ebben a tanulmányban négy aszfaltkeverék típust vizsgáltam. Ezek közül három aszfaltbeton, kopó-, kötő-, és alapréteg, melyek közül a kopó-, és kötőréteg modifikált bitumennel készült, és utóbbi visszanyert aszfaltot is tartalmazott. Negyedik anyagként zúzalékvázas masztixaszfaltot vizsgáltam, amelynek kötőanyaga szintén modifikált bitumen.

Az égetés folyamán a bitumen 400-450°C-on elég, és csak az ásványi váz marad vissza. A nagy hő hatására a kőzetek aprózódhatnak, színük változhat, és tömegveszteségük is lehet. Ez utóbbi miatt kalibrációs értéket kell számolni, amellyel az égetésből adódó mért tömegveszteséget korrigálva az előírt bitumentartalom körüli értéket kell kapni. A kalibrációs értéket három különböző módon állapítottam meg, és vizsgáltam a közöttük lévő összefüggéseket.

A vizsgálatok során a kioldásos és az égetéses módszerből megállapított bitumentartalmat hasonlítottam össze egymással, és a tervezett értékkel, valamint vizsgáltam a szemeloszlásban történő változásokat.

szerző

  • Szvoboda Krisztián
    Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Ambrus Kálmán
    c.egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett