Regisztráció és bejelentkezés

Vályús sínes közúti vasúti kitérők paramétereinek vizsgálata a pálya-jármű kapcsolat szempontjából

A közúti vasutak burkolt vágányaiban és így a burkolt vágányokban lévő kitérőkben szinte kizárólagossá vált a vályús sínprofil. Magyarországon a közúti vasúti kitérők paramétereit (vezetéstávolság, vályúbőség, nyomtávolság) a BKV ZRt. által 2000-ben kiadott Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások című előírás szabályozza. Tanulmányomban megvizsgálom a hazánkban alkalmazott vályús- vagy más néven Phoenix rendszerű kitérők paramétereit és a jelenleg közlekedő villamostípusokat a jármű futását befolyásoló paraméterek szempontjából (tengelytáv, kerékprofil, kerékátmérő, forgóváztípus). Az adatok ismeretében, számítógépes térbeli modellezés segítségével megvizsgálom a kitérőgeometriák és forgóvázak kapcsolatát a nyomkarimás kerék futása szempontjából és amennyiben szükséges, javaslatot teszek a kitérő geometriai paramétereinek változtatására.

szerző

  • Tóth Gábor
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Bocz Péter
    , (külső)