Regisztráció és bejelentkezés

Ingatlan-nyilvántartási térkép felújítása pontfelhő segítségével

Az ingatlan-nyilvántartási térképek minőségének ellenőrzése, fenntartása és esetleges felújítása a földmérő szakma egyik kiemelt fontosságú kérdései közé tartozik. A már digitalizált, rendelkezésre álló térképeink jelentős része grafikus térképeken alapul, amelyek pontossága az előállítás technológiájából adódóan elmaradt a numerikus alapokon nyugvó térképekétől. Emiatt a már meglévő digitális alaptérképeink pontossága az elhelyezkedés függvényében nagymértékben változhatnak. A probléma megoldását az jelentette volna, hogy a szükséges területeken új felmérést végeznek el, azonban ez az időhiány és a nagy költségek miatt elmaradt. A szakma megtanult együtt élni a kialakult helyzettel. Az elmúlt években megjelenő új technológiák (GNSS, drón, lézerszkennelés) folyamatos fejlődésének köszönhetően ma már azonban nagy területeket kellő pontossággal, igen részletesen és relatíve gyorsan vagyunk képesek felmérni. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogyha a rendelkezésre állnak ezek az új eszközök miként lehetne azok végtermékét, a pontfelhőt ingatlan-nyilvántartási térképek felújítására felhasználni? A dolgozatomban ezt a problémakört szeretném körül járni egy valós helyszínen végzett felmérés eredményeinek felhasználásával.

szerző

 • Hrutka Bence Péter
  Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Takács Bence
  egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
 • Dr. Siki Zoltán
  adjunktus, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett