Regisztráció és bejelentkezés

Trapézgerincű hibrid gerendák nyírt kapcsolatának vizsgálata

A trapézlemez gerinc alkalmazása gerendatartók gerinclemezeként a számos kedvező tulajdonságnak köszönhetően modernizálja az öszvérgerendák gyártását és alternatív, versenyképes szerkezetet jelent kis fesztávolságú szerkezetek esetén a hagyományos előregyártott vasbeton szerkezetekhez képest, valamint gazdaságosabbá tehetik a hagyományos öszvérszerkezetek alkalmazását közepes és nagy fesztávolságú gerendák esetén is.

A kutatómunkám célja az acél trapézlemez és a beton övek közti nyírt, együttdolgoztató kapcsolat kialakítási és méretezési specifikumainak vizsgálata, innovatív kapcsolati kialakítások áttekintése, illetve ezek értékelése. Az eddigi eredmények [1, 2], és a fejlesztések céljainak szem előtt tartása mellett egy olyan kísérleti program került kidolgozásra, amellyel a trapézlemez gerincű tartók együttdolgozó kapcsolatai fejleszthetők mind gyárthatóság, mind teherbírás, mind gazdaságosság szempontjából. A kísérletek lehetősége adott a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén, a kísérletek 2017-ben elvégezhetők.

A kísérletek mellett numerikus modell kidolgozása szükséges, a nyírt kapcsolat statikai viselkedésének elemzésére, teherbírásának meghatározására.

A kísérleti eredmények alapján a numerikus modell kalibrálható és ellenőrizhető. A méretezési eljárás kidolgozásához nagyszámú numerikus vizsgálati program végrehajtása szükséges. A kísérleti eredményekkel összehangolt modell segítségével nagyszámú virtuális kísérletet hajthatunk végre, a tényleges kísérletekhez képest eltérő méretekkel és szilárdsággal, esetleg kismértékben megváltoztatott geometriai kialakítással.

A kutatás első részeként, TDK dolgozatomban az alapvető paraméterek változtatásának hatását vizsgálom.

Irodalom:

[1]: Jochen Röhm: Untersuchungen zum Tragverhalten von strukturintegrierten Verbindungsmitteln bei Stahlverbundträgern mit Trapezblechstegen im Brückenbau, Universität Stuttgart, 2009

[2]: Jochen Raichle: Randnahe Kopfbolzen im Brückenbau, Universität Stuttgart, 2015

szerző

 • Németh Gábor
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Kovács Nauzika
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

III. helyezett