Regisztráció és bejelentkezés

Eurocode szabvány lemezhorpadási ellenállásának megbízhatósági analízise

Manapság az építőmérnöki gyakorlatban elsődleges szempont közé tartozik a gazdaságosság és az esztétika. A követelmények kielégítésének érdekében a tervező minél kevesebb anyagból, minél kifinomultabb szerkezet megalkotására törekszik. Egyre inkább előtérbe kerülnek a karcsú szerkezeti elemek és a nagyszilárdságú acél alapanyagok. A stabilitásvesztés kockázata megnő, így az ilyen jelenségekkel kapcsolatos vizsgálatok pontossága és az eredmények megfelelő kiértékelése kulcsfontosságú.

A tartószerkezeti Eurocode-ok rengeteg képletet tartalmaznak különböző szerkezeti elemek ellenállásának meghatározására. Néhány tönkremeneteli mód könnyen modellezhető, más tönkremenetelek (leggyakrabban stabilitási problémák) azonban komplex összefüggéseket igényelnek. A tervezés megbízhatóságát legjobban ezen összefüggések pontossága és az alkalmazott parciális tényezők értékei befolyásolhatják. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy szükségessé válhat az Eurocode által ajánlott horpadási ellenálláshoz tartozó biztonsági tényező növelése azért, hogy az előirányzott megbízhatósági szint teljesüljön.

A dolgozatom célja a lemezhorpadáshoz tartozó szabványosított Winter-görbe előállítása és statisztikai kiértékelése különböző terhelésekre (tiszta nyomás, tiszta hajlítás) és acélminőségekre (S235-S960) hegesztett zárt- és I-szelvény esetén. Korábbi publikációk alapján verifikált numerikus modellen geometriai és anyagi nemlineáris imperfekt analízist (GMNIA) hajtok végre, több lépcsőben. Először determinisztikusan, sajátfeszültség figyelembevétele nélkül és az Eurocode által javasolt kezdeti imperfekció alakkal és értékkel határozom meg a tervezési görbét. Következő lépésként, szintén determinisztikusan, már sajátfeszültségek figyelembevételével végzem el a vizsgálatokat. Az imperfekció mértékét saját és az aacheni RWTH egyetemen elvégzett mérések felhasználásával határozom meg ebben az esetben. Legvégül az utóbbi elemzést sztochasztikusan, Monte Carlo szimulációra épített válaszfelület módszer segítségével is végrehajtom. A görbék előállítása után megvizsgálom a lemezhorpadási ellenállásokat megbízhatósági analízis alapján is.

szerző

 • Hornyák Tamás
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Somodi Balázs
  doktorjelölt, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

I. helyezett