Regisztráció és bejelentkezés

BRB mag ciklikus stabilitásvizsgálata numerikus eszközökkel

A kihajlásbiztos merevítőrudak (BRB) statikus vagy ciklikus terhelés hatására összetett stabilitási mechanizmust mutatnak. Az ilyen elemek stabilitási viselkedésében központi szerepe van az acél mag rövid hullámhosszú kihajlásának valamint a mag és a beton hüvely közti interakciónak.

A munkám célja egy olyan numerikus modell kialakítása, mellyel a lineáris és ciklikus képlékeny stabilitási jelenségek szimulálhatók. Felkutatom továbbá a „zárt csőben” kihajló rúd analitikus megoldási lehetőségeit. Mindezek alapján szisztematikusan elemzem a mag erőjátékát és a hüvely interakció hatását, illetve eredményt mutatok az egyes állapotok paraméterfüggésére.

Az eredmények tükrében javaslatot teszek olyan számítási módszerre, ami alapján a mag erőjátéka megbecsülhető.

szerző

  • Ábrahám Zoltán
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vigh László Gergely
    Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Povinger Ösztöndíj III. helyezett