Regisztráció és bejelentkezés

Falazott szerkezetű ferde ívek diszkrét elemes vizsgálata

A falazott szerkezetű ívhidak Európa közlekedési rendszerében kezdetektől fogva fontos szerepet töltenek be. Ezen szerkezetek közül sok rendelkezik kisebb-nagyobb mértékű ferdeséggel. A falazott ívhidak többsége ma már több, mint 100 éves, ráadásul az eredetileg tervezett terhelésnek többszörösét viselik. A rájuk ható többletteher veszélyeztetheti szerkezeti integritásukat, ezért a megerősítésük megtervezéséhez szükséges a mechanikai viselkedésük alapos megismerése.

Ferde ívhidak esetén három, alapjaiban eltérő építési módszer terjedt el a XIX. században. A geometriai különbségek az ív szilárdságát és merevségét nagymértékben befolyásolják.

A TDK dolgozat egynyílású, ferde falazott ívek mechanikai viselkedésével foglalkozik. A vizsgált építési módszerek a „hamis” ferde híd, a helikális (más néven angol) módszer, továbbá a logaritmikus módszer. A vizsgálatokhoz 3D-s, diszkrét elemek módszerén alapú szoftver került alkalmazásra, mely szimulálni tudja a kövek közti súrlódásos csúszást és az elemek szétválását is. A vizsgálatok során meghatároztam az önsúly egyensúlyozásához szükséges minimális falvastagságot Azt találtam, hogy a „hamis” ferde hidak gyengébbek, mint az egyenes hidak (azonos fesztáv esetén nagyobb a minimálisan szükséges falvastagság), míg a helikális és logaritmikus módszerrel kialakított hidak kisebb vastagsággal is elbírják a saját súlyukat, mint az egyenes hidak. A szerkezet viselkedését vizsgáltam teljes szélesség mentén megoszló, vonal mentén eloszló hasznos terhelés esetén is.

HIVATKOZÁSOK

[1] Melbourne, C. & Hodgson, J.A. The behaviour of skewed brickwork arch bridges. In Arch Bridges: Proceedings of the First International Conference of arch Bridges: 309-320. London: Thomas Telford 1995

[2] Sarhosis, V., Oliveira, D.V, Lemos, J., Sheng, Y., Lourenco, P. B. The behaviour of single span stone masonry skew arch. 7th International Conference on Arch Bridges, Split, Croatia 2013

szerző

  • Forgács Tamás
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Bagi Katalin
    egyetemi tanár, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

helyezés

Scientia et Conscientia Alapítvány I. helyezett