Regisztráció és bejelentkezés

Szándékos bombatámadás kockázata egy európai épület esetén

Terrortámadásból származó bombatámadások egy szerkezet olyan mértékű károsodását okozhatják, amelyet egy épület tervezése során nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azonban a szándékos indíttatása és a rendelkezésre álló információk hiányossága miatt a robbanás bekövetkezési valószínűségének és várható nagyságának számítása rendkívül speciális feladat. Bár amerikai katonai szabványokban elérhetőek ajánlott értékek a számítás során feltételezendő robbanóanyag-mennyiségre vonatkozóan, az ajánlások nem tartalmaznak arra vonatkozó információt, hogy azok betartásával milyen tönkremeneteli valószínűség érhető el. Vizsgálandó továbbá az amerikai fenyegetettségi szintek közvetlen alkalmazásának összhangja az európai szabványok által előírt alapvető feltételekkel, valamint ellenőrizendő a megkövetelt biztonsági szint teljesíthetősége.

A dolgozat célja tehát a megtörtént támadások adatainak értékelése alapján végrehajtott kockázat- és megbízhatósági analízis segítségével meghatározni a szándékos robbantásra, mint rendkívüli teherre való méretezés során alkalmazandó tehereseteket egy európai épület tervezésekor. Ezzel a munka előkészíti a terrortámadásra való méretezés Eurocode adaptációját.

A munka első fele bemutatja az eddigi terrortámadásokról rendelkezésre álló adatbázist, annak felhasználási lehetőségeit és hiányosságait. Összefoglalja és értékeli a lehetséges valószínűségi eljárásokat, bemutatja az azokhoz szükséges eddigi támadásokra vonatkozó adatokat valamint a megkívánt feltételezéseket, ezáltal ismerteti alkalmazhatóságukat erre a különleges feladatra vonatkozóan. Végül az összeállított számítási eljárást ismerteti, és egy mintapéldán keresztül szemlélteti.

A dolgozat második fele egy irodaépület robbanásteherre történő méretezésén és analízisén keresztül illusztrálja a megbízhatósági analízis folyamatát az összeállított eljárás bemutatásával. A példa és annak eredményei segítségével értékeli az elért biztonsági szintet, valamint elemzi a sztochasztikus és determinisztikus módszereket. Bemutatja azok előnyeit, hátrányait és hiányosságait, illetve következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg a megbízhatósági analízis alkalmazhatóságára és a szabványos méretezési eljárásra vonatkozóan.

szerző

 • Fischer Aliz Ráhel
  szerkezet-építőmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Vigh László Gergely
  Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Rózsás Árpád
  , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett