Regisztráció és bejelentkezés

Szálerősített, gumiszerű anyagok mechanikai viselkedésének vizsgálata

Klasszikus mechanikában az anyagokhoz anyagmodelleket rendelünk melyek egyfajta választ jelentenek az őt érő külső hatásokra. Azonban a megszokott lineáris Hooke-törvény nem minden rugalmas anyagra teljesül. Az ilyen anyagok mechanikai viselkedését már nem tudjuk egyszerű lineáris összefüggésekkel leírni, bonyolult differenciálegyenletek és integrálok felírásával tudjuk csak ezeket a viselkedéseket jellemezni. Dolgozatomban két rugalmas anyag labori és numerikus vizsgálatán keresztül mutatom be a hiperelasztikus anyagok viselkedésének leírásához szükséges matematikai egyenleteket, így egyfajta összefoglaló és egyben összehasonlító tanulmányt készítek mely későbbi, a nemlineáris anyagokkal foglalkozó, kutatásaimhoz alapul szolgálhat.

szerző

 • Gál János
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Brigitta Krisztina
  egyetemi docens, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
 • Dr. Hincz Krisztián
  egyetemi docens, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett