Regisztráció és bejelentkezés

Előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda feltámaszkodásának vizsgálata numerikus módszerekkel

A TDK dolgozatom témája egy előregyártott, előfeszített vasbeton tartó feltámaszkodásának lokális vizsgálata. A tanulmány során szeretném bemutatni az előfeszített vasbeton tartók viselkedését, valamint a különböző megtámasztási módokat ismertetni előregyártott vasbeton szerkezetek esetén. Továbbá említést teszek a feszítés alkalmazásának előnyeiről, kitérve az előfeszítés elméleti hátterére, illetve a gyakorlati alkalmazására.

A dolgozatban a numerikus modell elkészítése során nagy hangsúlyt fektettem a feltámaszkodás, illetve a megtámasztási viszonyok nagyságának és merevségének pontos figyelembevételére, ezért a modellezés során ezek végeselemes letérképezését végeztem el.

Nagy hangsúlyt fektetek annak vizsgálatára és bemutatására, hogy a vizsgált előregyártott és előfeszített tartó esetén a feszítés, továbbá a szerkezet megtámasztásának a módja hogyan befolyásolja és milyen hatást gyakorol a vizsgált tartó szerkezeti viselkedésre.

A TDK dolgozat elkészítése során a numerikus végeselemes vizsgálatok eredményeit hasonlítom össze a szakirodalom által elérhető, illetve a fellelhető egyéb kísérletek eredményeivel.

szerző

 • Fási Fanni
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék