Regisztráció és bejelentkezés

Előfeszített vasbeton körüreges födémpallók numerikus vizsgálata

Összefoglaló:

TDK dolgozatomban tanulmányt készítek a mechanikai anyagmodellekről. Bemutatom az egyszerűbb

anyagmodellektől kezdve pl.: rugalmas és képlékeny anyagmodellek, az összetettebb rugalmasképlékeny-fellazuló anyagmodelleket. Hangsúlyt fektetek, kifejezetten a betonra megalkotott

anyagmodellekre és a vasbetonszerkezetekre használatos numerikus és végeselemes technikák

bemutatására.

A véges elemes programmal a födémpallókat egyszerű numerikus modelleken alapvetően hajlításra

fogom vizsgálni és ezekből fogom levonni az egyes tanulságokat és következtetéseket. A

födémpallókon lineáris és nemlineáris vizsgálatot is futtatok, majd különböző betonra vonatkozó

anyagmodellekkel is végzek futtatásokat. A numerikus modellek eredményeit valós kísérletekkel is

szeretném összevetni.

A dolgozat célja:

- összefüggést teremteni a numerikus modellek és a valós kísérletek között, azaz megtalálni

azt a számítógépes modellt, mely a legjobban tükrözi a valóságot,

- megtalálni azt az anyagmodellt, mely egy adott jellemzőre (lehajlás, repedésterjedés, stb)

a legpontosabb eredményt szolgáltatja,

- a legjobbnak ítélt anyagmodell esetleges további felhasználása vasbetonszerkezetek

tervezésére és vizsgálatára.

szerző

 • Rutterschmidt Dávid
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék