Regisztráció és bejelentkezés

A tűz acélszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata egy rácsostartó példáján keresztül

Acélszerkezeteknél az egyik legdrágább feladat a tűzvédelem biztosítása. Költséghatékonyság szempontjából is kiemelkedően fontos, hogy gazdaságosan végezzük a tűzhatásokra való méretezést, optimális szelvények és passzív védelem megválasztásával. Azonban ez a terület nem olyan régen, 2011-ben az Eurocode bevezetésével került kicsit jobban előtérbe, valamint a tűzhatásra való tervezés komoly háttértudást igényel, ezért a gyakorló tervezők körében is többnyire szürke zónának számít. Szükségesnek érzem ennek a korábbi tanulmányaim során szinte alig érintett terület mélyebb megismerését, és lehetőség szerint a gyakorlatban is alkalmaznám a megszerzett ismereteket a későbbiek során.

TDK dolgozatom során egy tűznek kitett rácsos acélszerkezetet vizsgálok. A vizsgálat specialitása, újdonsága két területen jelenik meg. Egyrészt a modern rácsos tartók esetében alkalmazott hegesztett, áthatásos kapcsolatok nem csak statikai viselkedésükben összetettek, de komplex árnyékoló hatás jöhet létre a tűzhatás során, melyre a szabványok nem adnak egyszerű számítási eljárást ilyen szerkezetekre. Ezért elsőként szükséges vizsgálni a hőátaádsi folyamatokat a kapcsolat környezetében. Ehhez részletes numerikus almodellt készítek Ansys végeselemes környezetben és tranziens termikus analízist végrehajtva meghatározom a szerkezeti elemekben a hőmérsékleteloszlást. A vizsgálatot a teljes tartóra vonatkozóan is végrehajtom. Másrészt, ugyan az ilyen szerkezetek teherbírásával normál hőmérsékleten részletesen foglalkozik a szakirodalom és szabványos eljárás is létezik ennek számítására, felmerül a kérdés, hogy az eljárás emelt hőmérsékleten is alkalmazható. Ezért második lépésben a teljes rácsos tartó statikai teherbírásvizsgálatát hajtom végre.

A tűzre való méretezést az egyszerűsített szabványos eljárásokkal is végrehajtom. Az eredmények összevetése alapján következtetéseket vonok le az alkalmazható számítási módszer és védelem kapcsán.

szerző

  • Cseke Barbara
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vigh László Gergely
    Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék