Regisztráció és bejelentkezés

Előfeszített vasbeton födémgerenda feltámaszkodásának numerikus vizsgálata

A TDK dolgozatom témája egy előregyártott, előfeszített E-jelű vasbeton födémgerenda feltámaszkodásának lokális vizsgálata. A tanulmány során szeretném bemutatni az előfeszített vasbeton tartók viselkedését és numerikus modellezésük nehézségeit is. A gerendás födémek általános bemutatása mellett szeretném ismertetni a vizsgált födémgerenda sajátosságait, építés technológiáját, valamint megemlíteni, hogy a beépítés során milyen technológiai hibák vezethetnek nem megfelelő kialakítású vasbeton gerendás födémszerkezethez. Emellett ismertetni szeretném a feszítés alkalmazásának előnyeit, kitérve az előfeszítés elméleti hátterére, illetve a gyakorlati felhasználására.

A dolgozat során a célom egy olyan numerikus modell elkészítése és bemutatása, amely paramétereivel és beállításaival a lehető legnagyobb pontossággal képes leképezni a vizsgált feszített gerenda feltámaszkodásának viselkedését a beépítés utáni állapotban. A numerikus vizsgálat során nagy hangsúlyt fektettem a feltámaszkodás, illetve a megtámasztási viszonyok nagyságának és merevségének pontos figyelembevételére, ezért a modellezés során ezek végeselemes letérképezését végeztem el.

A numerikus vizsgálat során kapott eredményeket szeretném összehasonlítani a rendelkezésre álló tiszta gerenda, vagyis a harmadolópontokban terhelt csuklós megtámasztású gerenda, numerikus modelljével. Ennek segítségével szeretném megvizsgálni, hogy a különböző csomóponti kialakítások, eltérő koszorúméretek, megtámasztási viszonyok, alkalmazott vasmennyiség, illetve a feszítés mértéke hogyan befolyásolja, és milyen hatást gyakorol a vizsgált tartó viselkedésére a tiszta gerendáéhoz képest.

szerző

 • Fási Fanni
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék